Antitrombin III (ATIII,Fonksiyonel Antitrombin III ,Heparin Kofaktör,Serin Proteaz İnhibitör)

-->

Klinik kullanımı :

AT III’ün düşük seviyeleri, artmış tromboz riski ile ilişkilidir.

Hiperkoagule durumların, heparin tedavisi alan hastalarda heparine

karşı gelişen direncin nedeninin saptanmasında kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda

laboratuvara iletilmelidir.

Referans değerler

Plazma: kontrol değerin % 50’sinden büyük

Serum : plazma değerinden %15-34 daha düşüktür.

İmmunolojik : 17-30 mg/dL

İnterfere edici faktörler

İlaçlar (anabolik steroidler, androjen, oral kontraseptifler

(progesteron içeren) ve Na-warfarin) artışa neden olduğu halde

(fibrinolitikler, heparin, L-asparaginase ve oral kontraseptifler

(östrojen içeren)) düşüklüğe neden olur.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

- ve .

Azaldığı durumlar

- (),

-Hiperkoagüle durumlar (),

- (otozomal dominant),

-,

-, ,

-,

- (),

-,

-Estrojen içeren gibi akkiz durumlarda.

Bir önceki sağlık makalemiz Anti-Tiroid Peroksidaz Antikorları (Tiroid Otoantikoru,Tiroid Antimikrozomal Antikor) sizler için ayrıca Hashimato tiroiditi, Hipotiroidizm ve Kollajen doku hastalıkları hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*