Antitrombin III (ATIII,Fonksiyonel Antitrombin III ,Heparin Kofaktör,Serin Proteaz İnhibitör)

-->

Klinik kullanımı :

AT III’ün düşük seviyeleri, artmış tromboz riski ile ilişkilidir.

Hiperkoagule durumların, heparin tedavisi alan hastalarda heparine

karşı gelişen direncin nedeninin saptanmasında kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Numune alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda

laboratuvara iletilmelidir.

Referans değerler

Plazma: kontrol değerin % 50’sinden büyük

Serum : plazma değerinden %15-34 daha düşüktür.

İmmunolojik : 17-30 mg/dL

İnterfere edici faktörler

İlaçlar (anabolik steroidler, androjen, oral kontraseptifler

(progesteron içeren) ve Na-warfarin) artışa neden olduğu halde

(fibrinolitikler, heparin, L-asparaginase ve oral kontraseptifler

(östrojen içeren)) düşüklüğe neden olur.

Yükseldiği durumlar

-Böbrek transplantı,

-Akut hepatitis,

-Tıkanma sarılığı ve K vitamini eksikliği.

Azaldığı durumlar

-Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC),

-Hiperkoagüle durumlar (Derin ven trombozu),

-Konjenital AT3 eksikliği (otozomal dominant),

-Ağır cerrahi,

-Siroz, karaciğer hastalıkları,

-Nefrotik sendrom,

-Protein kaybettirici hastalıklar (Malignite),

-Pulmoner emboli,

-Estrojen içeren kontraseptif kullanımı gibi akkiz durumlarda.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*