Dev Hücreli Arterit – Polimyaljia Romatica

-->

Dev Hücreli Hastalığı ve Polimyaljia Romatica  Hastalığı

 

; 50 yaş üzerindeki bireylerde görülen büyük ve orta çaplı ar­ter hastalığıdır. Bu hastaların önemli bir kısmında   belirtileri de gözlenir. ; dev hüc­reli arterit ile aynı yaş grubunu etkileyen boyun, omuz ve kalça kaslarının ağrı ve tu­tukluğu İle karakterli bir rahatsızlıktır. Dev hücreli arteritten 3 kat fazla görülür. Her zaman dev hücreli arterite eşlik etmez.

Yaş: Her iki hastalık da 50 yaş ve üzerinde görülür.

Cinsiyet: Kadınlarda erkeklere göre üç kat daha sık görülür.

Genetik ve coğrafi dağılım: Irk ve etnik özellikler önemlidir. Kuzey Avrupalı beyaz­larda sıklığı fazladır. Bazı genetik faktörler­le ilişkilidir.

Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte her iki hastalığın ortaya çıkışında bağışıklık sistemi ile ilgili mekanizmalar rol oynamak­tadır. Coğrafi yerleşim dışında yaşlanma ve sigara içme alışkanlığı risk faktörleri olarak değerlendirilmektedir.

Belirti ve bulgular:

Dev hücreli arteritte belirtiler oldukça geniş bir çeşitlilik göste­rir. Ancak hastalann çoğunda etkilenen ar­terlerle ilişkili belirtiler ortaya çıkar. Halsiz­lik, yorgunluk, ateş, bölgesel baş ağrısı, çe­ne ve dilde yorulma, görme bozuklukları, saçlı deride hassasiyet ve polimiyalji bulgu­ları sık görülür. En korkulan hastalık sonu­cu körlüktür. Şakaklarda yer alan temporal arterler şiş, duyarlı ve kalın olabilir. Temporal arter nabzında azalma saptanabilir. Aorta ve ana dallarında tutulum olursa da­mar duvarında anevrizma olarak adlandırı­lan balonlaşma gelişebilir. Dev hücreli arte­rit seyrinde kliniğin bir parçası olarak polimiyaljia romatika belirtileri gelişebilir.

Has­talar boyun, omuz ve kalça kuşağı kasların­da şiddetli ağrı ve katılık tarif ederler. Özel­likle bu kaslarda sabah tutukluğu tipiktir. Kas güçsüzlüğünün olmaması yangısal kas hastalıklarından ayırıcı bir özelliğidir.

Tanı:

50 yaş üzerindeki bir hastada, başta eritrosit sedimentasyon (ESR) hızında artış olmak üzere Sistemik yangıyı yansıtan bulguların ve yukarıda bahsedilen belirtilerin varlığı dev hücreli arterit ve polimiyaljia romatika hastalığını akla getirmelidir. Dev hücreli arterit na­diren 50 yaş altında da görülebilir ve nor­mal ESR ile seyredebilir. Dev hücreli arte­ritten şüphelenilen olgularda tanının temporal arter biyopsisi ile desteklenmesi ge­rekir. Büyük damar tutulumu düşünülen hastalarda anjiografi önerilir.

Tek başına polimiyaljia romatika düşünülen olgularda, akut faz cevabı  denilen sistemik yangıyı yansıtan eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP gibi testleri yükselten tüberküloz, kan­ser ve benzeri hastalıklar dışlandıktan son­ra uygun tedavinin başlanması gereklidir.

Tedavi:

Polimiyaljia romatika hastalannda düşük-orta doz kortikosteroid tedavisine dramatik yanıt verir. Kan testleri de bu pa­ralelde iyileşme gösterir. Ancak doz azalt­malarının yavaş yapılması hastalık alevlen­mesinin önlenmesi bakımından önem taşır. Dev hücreli arterit tedavisinde ise daha yüksek dozlarda kortikosteroid kullanımı­na gerek vardır.

Kortikosteroidlerin yanı sı­ra bağışıklık sistemini baskılayıcı sitotoksik ajan kullanımı hem alevlenmelerin önlen­mesinde hem de kortikosteroid dozunun azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Steroid kullanımı nedeni ile hızlanmış kemik kaybı oluşabileceğinden osteoporoz yö­nünden koruyucu tedavilerin uygulanması yararlı olmaktadır.

Bir önceki sağlık makalemiz Deri Kanserleri Belirtileri sizler için ayrıca Bazal Hücreli Deri Kanseri, deri kanseri ve deri kanseri belirtileri hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*