El Tümörleri Nelerdir?

-->

Nelerdir?

Elde kitle oluşturan oluşum­lardır. Çoğunluğu malign (kötü huylu) de­ğildir. Tanı genellikle, hastadan dikkatli bir hikaye alınarak ve el muayenesi ile konula­bilir. En sık görülen tümörler ganglionlar (eklem arasından çıkan kistler), dev hücre­li tümörler, fibromalar (bir tür bağ dokusu tümörü) ve tümör etkisi yaratan damarsal yapı () bozukluklarıdır. Bunların yanında da­ha nadir olarak sinir kökenli tümörler (, ), ke­mik tümörleri (, ), lipomlar (yağ tümörleri) ve malign tümörler de bulunabilir. Elin en sık malign tümörleri deriden çıkar.

Bu tümörlerin hepsinin cerrahi olarak çıkartılması/alınması gerekir.

El Muayenesi: Muayeneden önce mevcut sorunun ayrıntılı hikâyesi alınmalıdır. Has­tanın yaşı, mesleği, meşguliyeti, hobisi öğ­renilmeli, en sık kullandığı elin hangisi ol­duğu saptanmalı, diğer elin durumu kayde­dilmelidir.

Travma söz konusu ise ayrıca şu noktalar araştırılmalıdır:

  1. Yaralanma ne zaman olmuş, ne kadar za­man geçmiştir ?
  2. Yaralanma nerede, ne yaparken, hangi koşullarda olmuştur ?
  3. Yaralanma nasıl ve hangi mekanizma ile olmuştur ?
  4. Elin pozisyonu yaralanma sı­rasında nasıldır?
  5. Daha önceki tedavi girişimleri nelerdir ? Böylece, varsa ezilmenin miktarı, kontaminasyonun (kirlenmenin) derecesi, kan kay­bının miktarı kolayca saptanır.

Travma söz konusu olmadığı takdirde şu noktalara ağırlık verilir:

1. Ağrı, duyu değişikliği, şişme veya kontraktür ne zaman başladı ?

2. Günlük işler, meşguliyet ve aktivitelerde nasıl bir fonksiyon bozukluğu oldu ?

3. Diğer uzuvlarda, diğer eklem veya kiriş­lerde benzer şikâyetleri var mı ?

4. Hangi aktiviteler şikâyetleri daha arttırı­yor?

5. Günün hangi zamanlarında şikâyetler da­ha belirgin oluyor?

Bir önceki sağlık makalemiz El Enfeksiyonları sizler için ayrıca dolama, dolama nedir ve el anatomi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:lipom,el kanseri,el tümörleri nelerdir,elde tümör,el tümörü belirtileri,el tümörü tedavisi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*