El Yıkama

El Yıkama

El Yıkama

Sağlık sorunlarını çözebilmek için kişisel ve çevresel önlemler alınmalı­dır. Alınması gereken kişisel önlemler ara­sında;

Tuvalete gittikten sonra el temizliği

  • El – yüz temizliği,
  • Düzenli banyo yapılması,
  • Yemek hazırlamadan önce, sofraya oturma­dan önce ve sonra el temizliği,
  • Tırnak te­mizliği,
  • Ağız ve diş bakımı,
  • Ayak temizliği,
  • Saç bakımı ve temizliği,
  • Temiz giyecek ve çamaşır kullanılması,
  • Kendine ait çamaşır, havlu, ayakkabı ve terliğin kullanılması yer almaktadır.
  • Bu süreçte kullanılacak en önemli araçlar da sabun ve akan su kayna­ğı kullanılmasıdır. Ellerin doğru ve yeterli sürede yıkanması pek çok hastalığın önlen­mesinde anahtar rol oynamaktadır.

Eller Nasıl Yıkanmalı?

1. El yıkama sabun, deterjan veya dezenfek­tan kullanılarak yapılmalıdır. Sadece su kullanmak yeterli temizlik sağ­layamazsınız.

2. El yıkamada ılık su kullanılmalıdır. Sıcak su elleri tahriş eder ve mikroorganizma girişine zemin hazırlar.

3. El yıkanırken tüm takıların çıkartılması uygundur.

4. Sabunun kuru tutulması önemlidir. Sa­bun kabının drenaj sağlayacak biçimde olması gerekir. Uygun koşulda kullanıl­mayan sabunlarda da patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmaların ürediği unutulmamalıdır. Likit sabun kullanılı­yorsa sabun kapları tam olarak boşaldı­ğında temizlenip kurulandıktan sonra ye­niden doldurulmalıdır. Bu önerilere uyulmadığı takdirde buralarda üreyen mikroorganizmalar enfeksiyon bulaşma­sına neden olur.

5. Etkili bir el yıkama işlemi 30 saniye ile 1 dakikalık sürede gerçekleştirilir.

6. Eller sabun veya deterjanla bileklere ka­dar köpürtülmelidir.

7. Sabunun suyun altına tutularak köpük­lerden temizlenmesi sağlanmalıdır. Kö­pük, sabunda mikroorganizma yerleşimi­ni kolaylaştırabilir.

8. Tüm yıkama işlemi boyunca eller dirsek­lerden aşağıda tutulmalıdır. Böylece kirli suların parmak uçlarından lavaboya di­rek akışı sağlanmış olur.

9. Eller yıkandıktan sonra mutlaka durulan­malı ve iyice kurulanmalıdır. Çünkü eller ıslak veya nemli kalırsa bakteri bulaşma­sı kolaylaşır.

10. Yıkama sonrası parmak araları ve avuç içleri iyice kurulanmalıdır. El kurulama­da doğru seçenek kağıt havlu kullanılma­sıdır. Kumaş havlular nemli kalabildiğin­den hastalığa neden olan mikroplardan arınmayabilirler. Sıcak hava püskürten kurutma sistemleri de yeterince kurula­ma yapamaması, gürültülü olması ve alet içinde dolaşan havanın mikropları tekrar yıkanmış ellere yerleşebilmesine neden olması yüzünden önerilmemektedir. Ka­ğıt havlu ile el kurulamanın ortalama sü­resi 7-9 saniye olmalıdır.

Kağıt havlu ku­rulamanın yanında mekanik temizliği de sürdürür.

Sonuç olarak el yıkama becerisinin aslında çocukluk çağında kazanılması gereken bir alışkanlık olduğu vurgulanmalıdır. Bu nok­tada anne babaların, öğretmenlerin çocuk­lar için doğru rol modelleri olması çok önemlidir. Çocuklar sosyal yaşantılarında bu kişileri model alarak öğrenirler. Anne babalar ve öğretmenler çocukların doğru davranışları kazanmaları için özen göster­melidirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir