Estradiol (E2)

-->

Klinik kullanımı :

Başlıca ovaryumlar (yumurtalıklar) tarafından üretilen vücuttaki en güçlü endojen (içsel)

östrojendir. Hipotalamik ve hipofizer fonksiyonun tayininde

kullanılır. Erkeklerde, E2 ölçümleri açıklanamayan jinekomastilerin

tanısında sıklıkla kullanılır. Kadınlarda, E2 ölçümleri sıklıkla, gecikmiş

pubertedeki hipoöstrojenizmin, primer ve sekonder amenore ve

menapozun saptanmasında kullanılır. İnfertilite tedavisi gören

hastalarda, follikül gelişimini uyaran indüksiyonlarda ovulasyonun

takibi için kullanılır. Serum E2 seviyeleri; uyarılmış folliküllerin sayısı

ve olgunlaşması ile ilişkilidir ve aşırı stimülasyondan korur.

Referans değerler

Çocuk (<10 yaş): < 15 pg/ml

Erkek: 10-50 pg/ml

Kadın:

Foliküler faz: 20-350 pg/ml

Midsiklus: 150-750 pg/ml

Luteal faz: 30-450 pg/ml

Postmenopoz: ≤ 20 pg/ml

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-Normal ,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-Gebelik,

-,

-,

-Primer veya ,

-Stein-Leventhal sendromu,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR; Westergren Yöntemi) sizler için ayrıca Anizositoz, Aşırı lökositoz ve B12 eksikliği hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*