Estradiol (E2)

Klinik kullanımı :

Başlıca ovaryumlar (yumurtalıklar) tarafından üretilen vücuttaki en güçlü endojen (içsel)

östrojendir. Hipotalamik ve hipofizer fonksiyonun tayininde

kullanılır. Erkeklerde, E2 ölçümleri açıklanamayan jinekomastilerin

tanısında sıklıkla kullanılır. Kadınlarda, E2 ölçümleri sıklıkla, gecikmiş

pubertedeki hipoöstrojenizmin, primer ve sekonder amenore ve

menapozun saptanmasında kullanılır. İnfertilite tedavisi gören

hastalarda, follikül gelişimini uyaran indüksiyonlarda ovulasyonun

takibi için kullanılır. Serum E2 seviyeleri; uyarılmış folliküllerin sayısı

ve olgunlaşması ile ilişkilidir ve aşırı stimülasyondan korur.

Referans değerler

Çocuk (<10 yaş): < 15 pg/ml

Erkek: 10-50 pg/ml

Kadın:

Foliküler faz: 20-350 pg/ml

Midsiklus: 150-750 pg/ml

Luteal faz: 30-450 pg/ml

Postmenopoz: ≤ 20 pg/ml

Yükseldiği durumlar

-Feminizasyon sendromları,

-Puberte öncesi,

-Ovariyan tümör,

-Testiküler tümör,

-Adrenal tümör,

-Normal gebelik,

-Hepatik siroz,

-Karaciğer nekrozu,

-Hipertioridizm.

Azaldığı durumlar

-Gebelik,

-Turner sendromu,

-Hipopituitarizm,

-Primer veya sekonder hipogonadizm,

-Stein-Leventhal sendromu,

-Menopoz,

-Anoreksia nervosa.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar