Folik Asit (Eritrosit İçi)

Klinik kullanımı :

Serum folik asit dietle çok değiştiğinden, eritrosit ölçümü doku folik

asit düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla daha yararlı olduğu

bildirilmektedir. Demir eksikliği, serum folik asit konsantrasyonu

düşüklüğüne neden olduğu halde eritrosit içi konsantrasyonu

etkilememektedir. Vitamin B12 eksikliğinde ise serum folik asit

konsantrasyonu yüksek olduğu halde eritrosit içi konsantrasyonu

düşük bulunabilmektedir. Bu nedenlerle vücudun folik asit

dengesinin değerlendirilmesi amacıyla eritrosit konsantrasyonu

ölçümünün veya serum + eritrosit içi ölçümün beraberce

kullanılmasının uygun olacağı bildirilmektedir.

Referans değerler

120-860 ng/ml

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar