Gama Glutamil Transferaz [GGT; Gama-Glutamil Transpeptidaz (GGTP)]

-->

Klinik kullanımı :

Karaciğer ve safra kanalı en yüksek konsantrasyonda bulunan

enzimdir. Safra tıkanıklığını, kolanjit ve kolesistiti saptayan en

hassas karaciğer enzimidir. Alkalen fosfatazdan daha fazla organ

spesifiktir. Diğer testler normal olduğunda kronik alkoliklerde

yükselir. ALP ve GGT nin uygunsuz yükselişleri ilaç nedenli safra

tıkanıklığını gösterir. GGT antiepileptik tedavi esnasında da yükselir.

Referans değerler

Erkek: 10 – 49 U/L

Kadın: 7 – 32 U/L

Yenidoğan: Yetişkinden 5 kat fazla,

Çocuk: Yetişkin ile aynı,

Yaşlı: Yetişkinden hafif fazla.

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.017 = μkat/L

İnterfere edici faktörler

-Gebeliğin geç döneminde azalabilir,

-İlaçlar GGTP seviyesini artırabilir [alkol, fenitoin (Dilantin) ve

fenobarbital],

-İlaçlar azalmış seviyeye neden olabilir. (Klofibrat ve oral

kontraseptifler).

Yükseldiği durumlar

-Hepatit,

-Siroz,

-Hepatik nekroz,

-Kronik Alkolik Karaciğer Hastalığı,

-Neoplazi (Hepatoma, Karaciğer metastazı yapan kanserler,

Pankreas Kanseri),

-Nefrotik Sendrom, Sepsis,

-Hepatotoksik ilaçlar (Fenitoin, Barbituratlar),

-Kolestaz,

-Sarılık,

-Myokardiyal Enfarktüs,

-Alkol alımı,

-Pankreatit,

-Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu (İnfeksiyoz Mononükleozis),

-Sitomegalovirüs Enfeksiyonu,

-Reye Sendromu.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*