Hemoglobin Elektroforezi (Hb Elektroforezi)

Klinik kullanımı :

Hemoglobinin anormal formlarının (Hemoglobinopatilerin)

saptanmasında kullanılan bir testtir. B talassemi taramasında birinci

kademe tarama testi olarak kullanılır.

Referans değerler

Yetişkin/yaşlı :Total hemoglobinin yüzdesi olarak verilir.

HbA1 : %95-98

HbA2 : %2-3

HbF : %0,8-2

HbS : %0

HbC : %0

Çocuklarda HbF :

Yenidoğan : % 50-80

< 6 ay : %8

> 6 ay : %1-2

İnterfere edici faktörler

-Önceki 12 hafta içinde yapılmış kan transfüzyonları sonuçları

etkiler.

Anormal durumlar

-Orak Hücreli Anemi,

-Orak Hücreli Anemi taşıyıcılığı,

-HbC Hastalığı,

-HbH Hastalığı,

-Talasemi major,

-Talasemi minör.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar