Yetişkinlerde İdrar Yolu Enfeksiyonu

-->

İdrar Yolu enfeksiyonları () Erişkinde:

 

, normalde steril olan (mikrop içermeyen) idrarın, bakteriler veya mantarlarca oluşturulan mikrobik hastalığıdır. , tipine, yakınmalara, tekrarlayıp tekrarlamamasına ve araya giren bazı faktörlere göre değişik kategorilere ayrılabilir.

Tipe göre; mesanenin enfeksiyonuna , böbreğin enfeksiyonuna pyelonefrit, az önce bahsedilen her 2 organın tutulmadığı ancak idrarda bakterilerin görüldüğü ve hastanın herhangi bir yakınmasının olmadığı hale ise asemptomatik bakteriüri denir. Bakterinin yayılıp kana karışmasıyla ifade edilen ve hayatı tehdit edebilen bir durum olan ise bu klinik tabloların en korkulanıdır.
Belirti ve Bulgular:
Sistitli vakalarda sık idrara çıkma, işeme sırasında veya işemeden sonra ağrı, karnın alt kısmında ağrı ve idrarda kanama veya bulanıklık görülebilir. Pyelonefritte ise ateş, titreme, böğür ağrısının yanısıra sistit vakalarındaki yakınmalar görülebilir.

 

Ürosepsisde ise ateş, titreme ve hayatı tehdit edebilen şok tablosu görülebilir.
Sistit, hızlı başlangıçlıdır ve yakınmalar 24 saatten daha kısa sürede gelişirler. Sistitte ateş ya olmaz veya hafif derecede görülebilir. Sistitli hastalarda yakınmalar normalde 3-5 gün kadar sürer. Antibiyotikler hem yakınmaların süresine hem de idrardaki bakteriler üzerine etkilidir.
Pyelonefritte de yakınmalar hızlı olarak başlar ve sistit benzeri yakınmalar görülebilir. Tipik böğür ağrısı ve ateş, ağrı kesici ilaçlara yanıt verir.
Tedavi:
Tedavide antibiyotikler kullanılmaktadır. Tabloya ek olarak taş hastalığı olup olmadığı da araştırılmalıdır. Hastaların yaklaşık olarak üçte birinde bakteri kana karışabilir. Ürosepsis olarak adlandırılan bu durum oldukça ciddidir.
İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde; sistit olan hastalarda trimetoprim sülfameteksazol, nitrofurantoin, amoksisilin klavulonik asid, sefuroksim, sefiksim, norfloksasin, siprofloksasin, levofloksasin gibi antibiyotikler kullanılabilir.
Pyelonefritte ise;sefipim, sefotaksim, seftazidim, seftriakson, sefuroksim, amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisin, siprofloksasin, levofloksasin, amoksisilin klavulonik asid gibi antibiyotikler alınabilir.

 

Hastalara yapılacak öneriler ise, seksüel olarak aktif olan kadınların ilişki sonrasında işemeleri ve yeterli miktarda su tüketmeleridir.
Seyir: Basit sistit ve pyelonefrit vakalarının seyri modern tedavi olanaklarıyla genellikle iyidir. Tedavi edilmemiş pyelonefrit, ürosepsise yol açarak ölüme sebebiyet verebilir. O yüzden ciddi biçimde incelenip, tedavi edilmelidirler.

 

Bir önceki sağlık makalemiz Yüz Felci Tedavisi sizler için ayrıca bell's palsy, fasiyal paralizi ve fasyal paralizi hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:İDRAR YOLU ENFEKSİYONU KAÇ GÜN SÜRER,uriner sistem ilqclari,idrar yolu enfeksiyonunda kana,ürosepsis nedir,urosepsis tanilari,sistit ve uretrit