El Anatomisi

El Anatomisi

El Anatomisi

Deri: Avuç içinde deri kalın, alttaki yapılara sıkıca yapışık, nemli, geril­me ve aşınmaya dayanıklı bir yapıya sahip­tir. El sırtındaki deri ise ince, hareketli, ge­rilme ve alttaki yapıların üzerinde kaymaya uyumlu bir yapıdadır. El yaralanmalarında ödem genellikle bu kısımda olur.

Kaslar: El hareketlerinden sorumlu kasların bir kısmı elin içinde yer alırlar, diğerleri ise önkol bölgesini kat ederek ele ulaşırlar. Bu kaslar fleksör (parmakları kapatıcı) ve eks-tensör (parmakları açıcı) olarak ikiye ayrılırlar.

Sinirler: Elin ve parmakların hareketini sağ­layan kasların uyarılmaları ve elin duyusu­nun algılanması median, ulnar ve radial si­nir adı verilen sinirler tarafından sağlanır.

Kan Dolaşımı: Eli, radial ve ulnar arter adı verilen iki ana büyük atar damar besler. Bu damarlar arasında ilişki olması, damarlar­dan birisi travma sonrasında çalışamaz hale gelse veya cerrahi olarak başka bir alanda kullanılsa bile diğer damarın tüm eli olguların çoğunda kanlandırmasını sağlar. Elin kan dolaşımı derinin renginin ve tırnak ya­tağının beyazlaşıp ani kızarması ve tırnakların renginin kaydedilmesi ile incelenir.

Kemik ve eklemler

El iskeleti 27 kemikten yapılmıştır ve

3 gruba ayrılır: Karpal, metakarpal kemikler (tarak kemikleri) ve falankslar (parmak kemikleri). Parmaklardaki her eklem ve elin diğer eklemleri yapı ve fonk­siyon (işlev) olarak birbirinden farklılık gösterir. Başparmak elin en önemli parma­ğıdır ve tüm el fonksiyonunun yaklaşık %50’si bu parmak sayesinde gerçekleştiri­lir. Başparmağın fonksiyon kapasitesinin bu düzeyde olmasını sağlayan faktörler; başparmağın konumu, her yöne hareketini sağlayan kaslar tarafından faal hale getirili­yor olması ve tabanındaki eklemin çok fonksiyonlu bir eklem olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir