İmmünglobulin M (Ig M)

-->

Klinik kullanımı :

Bakteri ve viruslara karşı üretilen ilk antikorlardır.

Referans değerler(mg/ dl)

Serum

<1 ay……………….20-80 7-12 ay………………..35-150

2-3 ay …………….20-100 1-5 yaş ………………..45-200

4-6 ay ……………35-125 >12 yaş………………..50-250

BOS

< 1,3

(3 mg/dl nin üzerinde ki değerler bakteriyel menenjit lehinedir.)

Yükseldiği durumlar

-,

-Waldenstrom makroglobulinemisi,

-Enfeksiyonların akut fazı,

-Otoimmun hastalıklar (, ),

- (),

-,

-,

-,

- (, , ) .

Azaldığı durumlar

-,

-,

- (örnek: Nefrotik sendrom veya protein kaybettiren

enteropatiler),

- (örnek: , ),

-IgG ve ,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Ig G Alt Tipleri sizler için ayrıca Ataksi telenjektazi, Atopik alerji ve Hipogamaglobulinemi hakkında bilgiler verilmektedir.