Kalsiyum (Ca) (Serum)

-->

Klinik kullanımı :

Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını

değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini, böbrek

yetmezliği, böbrek transplantasyonu, ve çeşitli

malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir.

%99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde

bulunur. Plazma kalsiyumu:

1. protein bağlı (%45)

2. sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük

diffuz iyonlar (%10)

3. iyonize kalsiyum (%45)

Referans değerler

Erkek: (mg/dl)

1-14 yıl: 9.6-10.6

15-16 yıl: 9.5-10.5

17-18 yıl: 9.5-10.4

19-21 yıl: 9.3-10.3

22 yıl: 8.9-10.1

Kadın: (mg/dl)

1-11 yıl: 9.6-10.6

12-14 yıl: 9.5-10.4

15-18 yıl: 9.1-10.3

19 yıl: 8.9-10.1

Olası kritik değerler

< 6mg/dl (Tetaniye neden olur)

> 14 mg/dl (Koma ve kalp durması)

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.25 = mmol/L

İnterfere edici faktörler

-Vitamin D intoksikasyonu artmış serum kalsiyum seviyesine neden

olur,

-Aşırı süt alımı artış sağlar,

-Serum pH’ı azalırsa kalsiyum seviyesi artar,

-Uzun süren turnike tatbiki pH’ı düşürür, kalsiyumda yanlış artış

sağlar,

-9 pm’de peak yapar, yükselir,

-Hipoalbuminemi yapay olarak total kalsiyum seviyesini azaltır,

-İlaçlar arttırırlar (Kalsiyum tuzları, hidralazin, lityum, tiazid

diüretikler, PTH, tiroid hormonları, alkali antiasitler, ergokalsiferol,

fenol, androjenler ve vitamin D),

-İlaçlar azaltırlar (Asetozolamid, antikonvulzanlar, asparaginaz,

aspirin, kalsitonin, sisplatin, kortikosteroidler, heparin, laksatifler,

loop diüretikler, magnezyum tuzları, östrojenler, albuterol ve oral

kontraseptifler).

Yükseldiği durumlar

-Hiperparatiroidizm,

- (örn.: Akciğer ve böbrek

kanserleri),

-,

-,

- ve hareketsiz kalma,

-,

-Vitamin D intoksikasyonu,

-Lenfoma,

-Granulomatöz bozukluklar (sarkoidoz ve tüberkuloz),

-,

-Akromegali,

-Hipertiroidizm,

-Diğer nedenler;

*,

*,

*,

*Vitamin A intoksikasyonu,

*,

*,

*,

*.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-Hiperfosfatemi,

-Rikets,

-,

-Osteomalazi,

-,

-,

-Yağ embolizmi,

-Alkaloz,

-,

-Hipoalbuminemi,

-Hipomagnezemi,

-,

-Yüklü kan transfüzyonu.

Bir önceki sağlık makalemiz Kalsitonin [Thyrocalcitonin, Human Calcitonin (HCT)] sizler için ayrıca Alkolik siroz, APUD hücreli tümörler ve Gebelik hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:ca serum,granülomatöz hastalıklar nelerdir,kalsiyum 8 9,kalsiyum 9 5 ne demek,serum ca miktari

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*