Kreatin (Serum)

Klinik kullanımı :

Bu test büyük oranda CPK ölçümleriyle yer değiştirmiştir.

Örnek toplama özellikleri

Gece açlığı sonrasında örnek toplanmalıdır. Hemen dondurulmalıdır.

Referans değerler

<1mg/dL

Yükseldiği durumlar

-Diyetle et alınması

-İskelet kası nekrozu veya atrofisi;

*Travma,

*Kas distrofileri,

*Poliyomyelitis,

*Amyotrofik lateral dermatomyelitis,

*Myastenia gravis,

*Açlık.

-Endokrin bozukluklar;

*Hipertiroidizm,

*Akromegali.

-Diğer durumlar;

*Akut romatoid artrit,

*SLE,

*Lösemi,

*Yanıklar,

*MI.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar