Makroprolaktin

Klinik kullanımı :

Hiperprolaktinemisi olan hastalarda klinik uyumlu değilse

makroprolaktin araştırılmalıdır.