Myoglobin (İdrar)

Klinik kullanımı :

Renal fonksiyonlarla idrara çıkan myoglobin miktarı ilişkilidir.

Myoglobinin dolaşımda çok artması nefrotoksiktir akut tübüler

nekroza yol açabilir.

Referans değerler

< 200 ng/mL

Yükseldiği durumlar

-İskelet ve kalp kası hasarı,

-Sekonder myoglobinüri (Haff hastalığı),

-Elektrik şoku,

-Termal yanıklar.