P-ANCA Antikoru (MPO ANCA, Anti MPO)

Klinik kullanımı :

İlerlemiş böbrek yetersizliği olan hastalardaki vaskulitin bir

göstergesidir. Nötrofillerde bulunan myeloperoksidaz enzimine karşı

oluşan antikorlar ölçülür. Sistemik vaskülitlerin (özellikle renal ve

pulmoner tutulumların) tanı ve tedavilerinin takibinde kullanılır.

Genellikle böbrekleri içeren (nekrotize pauciimmunglomerulonefritis)

vaskulitli hastalarda sıklıkla yükselmiş PANCA

antikorları saptanır.

Referans değerler

Negatif : ≤ 5.0 EU/mL

Pozitif : 5.1-400.0 EU/mL

İnterfere edici faktörler

SLE ve Goodpasture’s sendromlu hastalarda zayıf pozitif sonuçlar

görülür.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar