Protein Total (Serum)

Klinik kullanımı :


Vücuttaki albumin ve globulin içeriği total protein olarak ifade edilir.

Vaskuler alanda en önemli osmotik basınç düzenleyicisidir. Besinsel

durumu ve karaciğer fonksiyonu değerlendirilir. Nefrotik sendrom,

malabsorbsiyon, myeloma dahil neoplaziler, waldenstrom

makroglobulinemisi, elektroforez sonrası, dolaşımdaki serum protein

fraksiyonları ile beraber tanıya gidilir.

Referans değerler

Yetişkin (g/dL)

6.4-8.3 veya 64-83 g/L(SI Unit)

Çocuk (g/dL)

Prematüre bebek: 4.2-7.6

Yenidoğan : 4.6-7.4

Bebek : 6-6.7

Çocuk : 6.2-8

İnterfere edici faktörler

-Uzamış turnike tatbiki tüm total protein fraksiyonlarını arttırır,

-Bazı ilaçlar arttırır: Anabolik steroidler, androjenler,

kortikosteroidler, dekstran, growth hormon, insülin, fenazopiridin ve

progesteron

-Bazı ilaçlar azaltır: Amonyum iyonları, östrojenler, hepatotoksik

ilaçlar, oral kontraseptifler.

Yükseldiği durumlar

-Dehidratasyon,

-Sarkoidozis,

-Kollajen vasküler hastalıklar,

-Multiple myeloma,

-Waldenstrom makroglobulinemisi.

Azaldığı durumlar

-Malnutrisyon,

-Siroz,

-Nefrozis,

-Düşük protein diyeti,

-Aşırı hidrasyon,

-Malabsorbsiyon,

-Gebelik,

-Ciddi yanıklar,

-Neoplazi,

-Kronik hastalıklar.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar