Ristosetin Kofaktör (Ristosetin Von Willebrand Kofaktör (VWF) Aktivitesi)

Klinik Kullanımı :

Ristosetin trombositopeniye yol açan yan etkilerinin

belirlenmesinden sonra kullanımdan kaldırılan bir antibiyotiktir. vWF

ile bir araya geldiğinde trombositlerin agregasyonuna neden olur.

Ristosetin kofaktör aktivitesi von Willebrand hastalığının teşhisinde

kullanılabilecek en spesifik testtir. Hastalığın bütün tiplerinde düşük

bulunur. Hemofililerde normaldir. Bu nedenle hemofililerle VWF

hastalığı arasında ayırıcı tanıda kullanılabilir.

Örnek saklama

Örnek alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı, soğuk ortamda

muhafaza edilmeli.

İnterfere eden maddeler:

-VWF hastalığı bulunmamasına rağmen 0 kan grubundan olan

kişilerde aktivite düşük bulunabilir.

-Orta dereceli vWF hastalığı gebelik veya estrojen tedavisi alanlarda

ristosetin kofaktör aktivitesinin yüksekliğinden dolayı gizlenebilir.

Referans değerler

%50-150

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar