Anjina Pektoris (Göğüs Ağrısı)

Anjina Pektoris (Göğüs Ağrısı)

Anjina Pektoris (Göğüs Ağrısı)

Kanı, sol karıncıktan vücudumuzun organlarına taşıyan aort damarı ve dallarında, esneklik azalmasına neden olan, damar iç tabakası altında yağ (lipid) birikimi ile karakterize olan hastalık damar sertliği (ateroskleroz) olarak bilinmektedir.

Kalbi besleyen damarlarda (koroner arter), lipid birikimi sonucu meydana gelen kritik seviyedeki darlıklar, kalbin beslenmesinde yetersizliğe (iskemi) neden olmaktadır. Koroneryetersizliği olarak ifade edilen bu durumda hastayı hekime yönlendiren en önemli belirti “anjina pektoris” adı verilen göğüs ağrısıdır. Yani anjina pektoris kalbe yeterli oksijen sağlanamayan durumlarda oluşan baskı ve rahatsızlık hissi şeklindeki geçici tipteki göğüs ağrısıdır. Anjina’nın ensık nedeni kalbi oksijenden zengin kan ile besleyen koroner damarların plak depolanması ile daralması sonucu oluşan koroner arter hastalığıdır. Anjina pektorisin iki temel tipi vardır:

 1. Kararlı (stabil) anjina pektoris

Stabil anjina, kalbin ek oksijene ihtiyacı olduğu zaman (veya hemen sonrasında)oluşur. Kalp üzerine ek yük binen değişik durumlarda ek oksijene ihtiyacı olur ve anjina meydana gelir.Bunlar;

 • Sigara içilmesi
 • Ani ve hızlı hareket edilmesi
 • Ağır bir yemek yenilmesi ve hazmedilmesi
 • Özellikle yemekten sonra fiziksel güç harcanması, egzersiz yapılması
 • Cinsel ilişki
 • Ciddi duygulanım değişiklikleri (örneğin sinirlenme, üzülme)
 • Sıcaklık veya yükseklikte ani değişmeler gibi kalp yükünü arttıran durumlardır.Stabil anjina atakları genellikle 1-15 dakika sürer ve dilaltı ilaç veya istirahat ile geçer.
 1. Kararsız (anstabil) anjina pektoris

Tahmin edilemeyen zamanlarda ve istirahatta dahi oluşabilen göğüs ağrısı varsa veya rahatsızlık hissi ilaçla veya istirahatle 15 dakika içinde düzelmezse anstabil anjinanın işareti olabilir. Anstabil anjinanın diğer bir göstergesi de stabil anjinanın sıklığında ve şiddetindeki artıştır. Anstabil anjina altta yatan koroner arter hastalığının ilerlemesine işaret eden tehlikeli bir durumdur. Bazen anstabil anjina; koroner arterlerin (atar damar) içindeki plak yırtılmasından sonra oluşabilir. Bu durum arterin daralmasına neden olarak kalbe kan akımının daha da kısıtlanmasına neden olur. Anstabil anjina hasar görmüş plak üzerinde pıhtı oluşmasıyla da oluşabilir.Hekimler bu durumu acil olarak değerlendirirler. Çünkü anstabil anjina kalp krizinin habercisi olabilir ve kalp krizine dönüşebilir Ayrıca hayatı tehdit eden aritmiler (ritim bozukluğu) meydana gelebilir. Bazı hastalarda anjina oluşturmayan kardiyak iskemi bulguları görülebilir. Bu durum sessiz iskemi olarak adlandırılır. Bu tür iskemiye elektrokardiyogram (EKG), egzersiz testi veya devamlı EKG kaydı (holter monitorizasyon) ile tanı konulur.

Belirti ve Bulgular

Anjina pektoris, göğüs kemiği arkasından başlayan, göğsün her iki kısmına, omuzlara, kollara sırta ve alt çeneye yayılabilen, baskılayıcı, sıkıştırıcı, ezici,tıkayıcı ya da yanıcı karakterde olabilen,egzersizle veya yemekten sonra ortaya çıkan ve istirahatle veya dil altı nitrat preparatları ile geçen bir ağrıdır. Anjinası olan hastalarda baş dönmesi ve anormal ve hızlı kalp çarpıntısı (aritmi) hissedilebilir. Bazı insanlar özellikle kadınlarda ve diyabetik hastalarda atipik, özgül olmayan veya belirsiz belirtiler olabilir.

Tanı

Anjina pektorisin tanısında hastanın hikayesi (öyküsü) ve hastada var olan risk faktörlerinin (bkz.miyokard infarktüsü) değerlendirilmesi çok önemlidir. Anjinayı tanımlamak için kullanılan kelimeler baskı hissi, sıkıştırıcı, yanıcı, ezici, boğucu veya ağrı hissi şeklindedir. Anjinanın yeri tam olarak belli olmadığından hasta nereden geldiğini söyleyemeyebilir, göğsünün ortasını ellerini yumruk yaparak gösterebilir.Öykünün yanı sıra tanı için bazı tetkikler kullanılır:

 1. EKG
 2. Egzersiz testi
 3. Stres ekokardiyografi
 4. Nükleer görüntüleme
 5. Elektron ışın bilgisayarlı tomografi

(EBCT- Ultrafast bilgisayarlı tomografi)

 1. Koroner anjiyografi (kalp damarlarının içinin görüntülenmesi)

Tedavi

Anjinanın tedavisi anjinanın ciddiyetine ve altta yatan kalp/damar hasarının boyutuna bağlıdır:

 1. Tüm hastalarda yaşam tarzı değişiklikleriyapılmalıdır:

Yaşam tarzı değişikliklerişunlardır:

 • Kalp sağlığı ile uyumlu diyet yapmak ,
 • Kolesterol oranını düzeltmek,
 • Düzenli egzersiz yapmak,
 • Şeker hastalığının kontrolü,
 • Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) kontrolü,
 • Sağlıklı vücut ağırlığına ulaşmak ve bunu sürdürmek
 • Sigara bırakmak (veya başlamamak),
 • Depresyonun kontrolü
 • Stresten uzak durmak
 1. İlaç tedavisi

Anjinayı tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçlar ya kalp kasına sunulan oksijen miktarını artırır veya kalbin oksijene ihtiyacını azaltır.

 1. Balon-stent tedavisi (Koroner Anjioplasti,stent)
 2. Baypas cerrahisi
 3. Transmyokardiyal revaskülarizasyon (TMR)
 4. Eksternal kounterpulsasyon (ECP veya EECP).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir