Spesifik Ig E

Klinik Kullanımı :

Allerji hastalıkları tanısında birinci kademe testidir. Allerjik hastalık

bulguları gösteren bireylerde, allerjik reaksiyona yol açan allerjenin

belirlenmesi amacıyla uygulanır.

Astım, alerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi hastalıkların

araştırılması sırasında kullanılır.

Referans değerler

Negatif

Sodyum Nitroprussiat Testi

(İdrar)

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar