Etiket Arşivi: Primer sklerozan kolanjit

Liver-Kidney Mikrozomal Antikor Tip1 (LKM Tip 1 Antikorları)

Klinik kullanımı : Karaciğer hastalıklarında seçilmiş olgularda (otoimmün hepatit, prmer biliyer siroz, primer sklerozan kolanjit) antikorların ölçümü yararlıdır. Daha çok çocuklarda görülen otoimmün kronik aktif hepatit tip-2 tanısında kullanılır. Referans değerler Negatif Çeşitli hepatobiliyer hastalıklardaki otoantikor durumu Hastalık Antikor Otoimmün hepatit tip I ANA, ASMA, Anti-ACTİN Otoimmün hepatit tip II Anti-Liver/Kidney Mikrozomal tip I Primer Biliyer Siroz Anti-mitokondrial Primer Sklerozan ...

Devamını Oku »

C-ANCA Antikoru (PR3 ANCA; Proteinaz 3 Spesifik ANCA)

Klinik kullanımı : Nötrofillerin sitoplazmik komponentlerine karşı oluşan antikorlardır. C-ANCA % 95-99 oranında WG için spesifiktir. ANCA nın 2.tipi PANCA’dır. Nötrofil stoplazmasının perinükleer paterninin boyanmasıyla oluşur. Ülseratif Kolitli veya Sklerozan Kolanjitli hastalarda P-ANCA %75 oranında pozitif bulunur. Referans değerler Negatif Yükseldiği Durumlar -WG (Wegener Granülomatozisi), -Mikroskobik poliarterit, -İdiopatik kresentik glomerülonefrit, -Ülseratif Kolit, -Primer sklerozan kolanjit, -Otoimmün hepatit, -Churge-Strauss vaskülitis, -Aktif ...

Devamını Oku »

Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorları (c-ANCA, p-ANCA)

Klinik kullanımı : c-ANCA ve p-ANCA tipik olarak IgG nin isotoplarıdır. ANCA-IgM, pulmoner kanama ile ilişkilidir. Vaskülitis ilişkili pulmoner kanamalı hastaların % 88’inde yükselmiş ANCA-IgM bulunur. Wegener granülomatozisinin (WG) tanısında, takibinde, tedaviye cevabını değerlendirmede kullanılır. WG, böbrek, akciğer, nazofarenks küçük artelerinde oluşan sistemik vaskülittir. c-ANCA %95-99 oranında WG’ye spesifiktir. p-ANCA böbrek kaynaklı WG’nin %50’sinde bulunur. Aynı zamanda non-WG glomerülonefritlilerde de ...

Devamını Oku »