Teksifle ARB Aranması (Tbc Basil Aranması)

-->

Klinik Kullanımı :

basilinin () doğrudan mikroskobik olarak araştırılması

amacıyla kullanılır.

Referans değerler

Negatif

(+1) pozitif: Her 100 mikroskopi alanında 1-9 basil bulunması

(+2) pozitif: Her 10 mikroskopi alanında 1-9 basil bulunması

(+3) pozitif: Her mikroskopi alanında 1-9 basil bulunması

(+4) pozitif: Her mikroskopi alanında >9 basil bulunması

Basilin saptanabilmesi için 5000-10000 basil/ml konsantrasyonda

olması gerekmektedir.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.