Ürik Asit (İdrar)

-->

Klinik kullanımı :

Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Ürik asitin

idrara salınımı kandaki ürik asit seviyelerine bağımlıdır. Ürik asit, asit

idrarda az miktarda sature halde bulunur. Bu yüzden idrarında

yüksek konsantrasyonda ürik asit bulunan şahısların idrarı güçlü baz

alınarak alkalileştirildiğinde taş oluşumu önlenebilir.

Referans değerler

<750 mg/gün

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.0059 = mmol/gün

İnterfere edici faktörler

-Stres ürik asit seviyelerini arttırır,

-Son zamanlarda röntgen çekimi için kullanılan kontrast maddeleri

azalmış veya artmış serum seviyelerini gösterir,

-İlaçlar idrar ürik asit miktarını arttırırlar: Askorbik asit, kalsitonin,

sitrat, dikumarol, östrojenler, steroidler, iyodinize boyalar, gliseril,

fenolsulfoftalein, probenesid, salisilatlar ve tetrasiklin.

Yükseldiği durumlar

-Gut,

-Metastatik kanser,

-Multiple myeloma,

-Lösemiler,

-Kanser kemoterapisi,

-Yüksek pürin diyeti,

-Kurşun toksisitesi.

Azaldığı durumlar

-Böbrek hastalığı,

-Eklampsi,

-Kronik alkol alımı,

-Asidoz (Ketotik veya Laktik).

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*