Civa (İdrar)

Klinik kullanımı :

Civa toksisitesini (civa zehirlenmesi) saptamada kullanılır.

Referans değerler

24 saatlik idrar: < 10 μg/ örnek (normal),

> 50 μg/ örnek (toksik doz).