Growth Hormon (Büyüme Hormonu) (GH)

Klinik kullanımı :

Bu test yetişkinlerdeki, kısa boyluluk, gecikmiş seksüel maturasyon

veya diğer büyüme eksikliklerinin tanısında kullanılır. Hipofiz

fonksiyon testidir. Hipotalamik bozuklukların, hipopituitarizm,

akromegali, neoplastik dokularca üretilen ektopik GH üretiminin

tanısında kullanılır. Ancak GH salınımdaki değişimler, insülin like

growth factor (ILGF-I) veya somatomedin C taramalarının plazma

growth hormon konsantasyonunu daha doğru yansıttığını

göstermektedir. Çünkü bu proteinler zamana bağlı değişim

göstermezler ve toklukta değişmezler.

Örnek toplama özelikleri

Serum, heparinli plazma veya EDTA’lı plazma ayrıldıktan 4 saat

içinde dondurulmalıdır.

Referans değerler

Erkek : <5 ng/mL veya <5 mcg/L

Kadın : <10 ng/mL veya <10 mcg/L

Çocuk: 0-10 ng/mL veya 0-10 mcg/L

Yenidoğan: 10-40 ng/mL veya 10-40 mcg/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=μg/L

İnterfere edici faktörler

-Random ölçümler GH eksikliğini göstermezler çünkü hormon

sekresyonu episodiktir.

-Radyoaktif scan sonuçları etkileyebilir.

-GH salınımı stres, egzersiz ve düşük glukoz seviyesi ile artar.

-Artıran ilaçlar: amfetaminler, arginin, dopamin, östrojenler,

glukagon, histamin, insülin, levodopa, metildopa ve nikotinik asit

-Azaltan ilaçlar: kortikosteroidler ve fenotiyazinler

Yükseldiği durumlar

-Gigantizm, Akromegali,

-Diabetes Mellitus,

-Anoreksiya Nervosa,

-Stres, büyük cerrahi,

-Hipoglisemi,

-Açlık,

-Derin uyku durumu,

-Egzersiz.

Azaldığı durumlar

-Hipofizer Yetersizlik,

-Dwarfizm,

-Hiperglisemi,

-Büyüme Hormonu Eksikliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir