Hepatit C Belirtileril

Hepatit C Belirtileril

Hepatit C Nedir?

Hepatit C virüsünün neden oldu­ğu hepatittir. Yaklaşık %80 oranında, ilerle­yerek kalıcı karaciğer hasarına neden olur. Bununla birlikte, enfeksiyon bulunan bir­çok kişide belirti görülmez. Bazılarında ise bu enfeksiyon, siroza, karaciğer yetersizli­ğine ve olası karaciğer kanserine yol açabi­lir. Hepatit C, kanla bulaşan enfeksiyonlar­dan biridir ve karaciğer nakli nedenleri ara­sında birinci sırada yer alır.

Hepatit B’de cinsel yolla bulaşma ön planda iken hepatit C’de ise kan yolu ile bulaşma ön plandadır. Hepatit B’de olduğu gibi enfekte kişi­nin bütün vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşabilir. Yani cinsel yolla da bulaşma söz konusudur. Sağlık personeli hepatit B’de olduğu gibi büyük risk altındadır. Uyuşturucu bağımlılarının aynı enjektörü kullanmaları, ayrıca enfekte kişi ile aynı ev­de yaşayan ve bu kişilerin diş fırçasını ve tırnak makasını paylaşan kişilere de nadir olmakla birlikte bulaşma ihtimalinin oldu­ğu bilinmektedir.

Hepatit C belirtileri hafif olarak algılanabi­lir ya da farkında olmadan geçirilebilir. Ge­nel olarak küçük çocuklarda belirtisiz sey­reder. Ancak daha büyük çocuklarda yetiş­kinlerde hafif belirtiler görülebilir. Bu bul­gular; halsizlik, zayıflama, iştahsızlık, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı ve nadi­ren sarılık şeklinde olabilir.

Hepatit B’de olduğu gibi 6 aydan daha faz­la sürede devam eden hepatit C ile oluşan hepatit durumu kronik hepatit C hastalı­ğıdır. Hepatit C’yi önleyecek bir aşı bugün için mevcut değildir. Hepatit C’de kesin et­kili ilaç tedavisi yoktur. Bazı ilaçlar ile başa­rısı sonuçlar alınabilmektedir. İlaç tedavi­sinde, tedavinin hastalığın erken dönemin­de başlanması ile daha başarılı sonuçlar alı­nabilmektedir.

Hepatit A Hastalığı için tıklayınız…

Hepatit B Hastalığı için tıklayınız…

Hepatit Paneli,Hepatit Testleri için tıklayınız …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir