HLA B-27


Klinik kullanımı :

HLA doku grubu tayininde kullanılır. Ankilozan spondilit ve romatoid

artritte destekleyici bir bulgudur. Ankilozan spondilit (Marie-

Srümgell hastalığı) olan beyaz ırkdaki hastaların %95’inde

histokompotibilite antijeni HLA B-27 bulunur. HLA B-27

taşıyıcılarının %20’sinde Ankilozan spondilit vardır. HLA B-27 normal

populasyonun %5-7’sinde pozitiftir. HLA B-27; Reiter sendromlu

hastaların % 80’inde pozitiftir.

Yükseldiği durumlar

-Ankilozan spondilit,

-Reiter sendromu,

-Yersinia enterocolitica’ya bağlı artrit,

-Anterior üveit,

-Graves hastalığı,

-Çölyak hastalığı,

-Kronik aktif hepatit,

-Multiple skleroz,

-Myasthenia gravis,

-Dermatitis herpetiformis,

-Psöriazis,

-Juvenil DM,

-Hemokromatozis,

-Romatoid artrit.