Retikülin Antikorları

Klinik Kullanımı

Gluten sensitif (Gluten Duyarlı) enteropatili % 60 çocukta ve % 30 yetişkinde Retikülin antikorları bulunur. % 20 oranında dermatitis herpetiformis ve Crohn hastalığında bulunur. Gluten-hassas enteropatinin tanısı ile dermatitis herpetiformis’in tanı ve takibinde kullanılır.

Referans değerler

Negatif

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir