Egzema Hastalığı Tedavisi

Egzema Hastalığı Tedavisi

Ekzema (Egzema) Nedir? Vücudun değişik bölgelerinde or­taya çıkan kızarık, ödemli, kaşıntılı ve sulantılı lezyonlarla karakterize bir dizi...
Eozinofil Sayısı

Eozinofil Sayısı

Klinik kullanımı : Alerji, ilaç reaksiyonları, parazitik enfestasyonlar, kollojen doku hastalıkları ve bazı malign hastalıklarda yükselir....