Kreatinin  (Serum)

Kreatinin (Serum)

Klinik kullanımı : Kreatininin, vücut sıvılarına salınımı dar sınırlar içinde ve sabit bir oranda olduğundan, glomerül filtrasyon oranı...