Akut Lösemi Paneli (ALL)

-->


Klinik kullanımı :

Akut başlıca iki gruba ayrılır; Akut lenfositik (ALL) ve

akut non lenfositik lösemi (ANLL). Ancak daha sonraları

hematologlar FAB sınıflandırması yapmışlardır. Buna göre;

Referans değerler

Her olgu hematopatolog tarafından, immunofenotipik bulgular ve

morfolojik özellikler ile korelasyon yapılarak yorumlanmalıdır.

Akut lenfositik lösemi (ALL)

L1 : Akut lenfoblastik lösemi (çocukluk ALL)

L2 : Akut lenfoblastik lösemi (yetişkin ALL)

L3 : Akut lenfoblastik lösemi (Burkitt tipi)

Akut non-lenfositik lösemi (ANLL)

M0 : Akut (minimal diferansiasyonlu)

M1 : Akut myeloblastik lösemi (maturasyonsuz)

M2 : Akut myeloblastik lösemi (maturasyonlu)

M3 : Akut (genel tip)

*M3V *Mikrogranüler varyant

M4 : Akut (genel tip)

*M4eo *Anormal eozinofilli

M5 : Akut

*M5a *Zayıf diferansiasyonlu

*M5b *Diferansiye

M6 : Akut

*M6a *Eritrolösemi

*M6b *Pure eritroid malignansi

M7 : Akut

Bir önceki sağlık makalemiz İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi Paneli, Lenfoma Paneli) sizler için ayrıca Lenfoma Paneli, Lösemi ve Lösemi paneli hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:akut losemi paneli,Eritrolosemi