Sezeryan Doğum Nedir?

Sezeryan Doğum Nedir?

Sezeryan Doğum

Sezeryan

Uterusa (rahim) ya­pılacak kesi ile bebeğin doğurtulması yön­temidir. Genel kabul gören endikasyonlar (gereklilikler) hastanın daha önce sezaryen doğum yapmış olması, eylem sırasında distozi (zor doğum) olması veya olacağının öngörülmesi (zorlu doğum), fetal durumun tatminkar ol­maması (fetüsün sıkıntıda olabileceğini gösteren çeşitli bulgular) ve makat geliştir. Her ne kadar bu endikasyonlar en çok ka­bul edilen sebepler olsa ve yapılan sezar­yenlerin en büyük endikasyon gruplarını oluştursalar da her klinisyen tarafından ka­bul edilmeyebilirler.

Örneğin, daha önce zorlu doğum dışında bir sebepden dolayı sezaryen doğum yapan bir kadın bir sonra­ki gebeliğinde yakın izlem altında normal vajinal yolla doğum yapabilir ya da daha önce normal doğumu olan bir hastanın şimdi ki makat geliş gebeliğinde yakın izlemle normal vajinal doğum planlanabilir. Bunların dışında, çoğul gebeliklerde (özel­likle önde gelen fetüs verteks (baş) olma­yan bir geliş ise), küçük gebelik haftaların da, ablasyo plasenta veya plasenta previa (plasentanın uterustan ayrılması durumla­rı) varlığında bebekte gelişim kısıtlılığı olan durumlarda sezeayen yöntemi normal vajinal yola tercih edilebilir.

Annenin normal doğum sırasında ıkınmasına tıbbi açıdan mani olabilecek bir medikal durumda da (örneğin aort anevrizması) sezaryen yapıla­bilir. Sezaryen operasyonu, yapılan Uterin kesiye göre çeşitli alt tiplere ayrılabilir. En sık kullanılan kesi Uterusun alt kısmına yapı­lan yatay kesidir ve sezaryen sonrası en az uterus rüptürü (parçalanması) riskine sa­hiptir. Ayrıca aşağı dikey kesi, klasik dikey kesi veya T-şekilli kesi yapılabilir. Klasik di­key ve T-şekilli keside rüptür şansı en fazla­dır. Eğer tıbbi açıdan bir sakınca yoksa Uterin kesi nasıl olursa olsun, karındaki kesî yataydır. (Pfannenstiel kesi)

Sezeryanda İstenmeyen sonuçlar(komplikasyonlar)

Mevcut mortalite ve morbiditeyi etkileyen en önemli faktör sezaryenin hangi nedenle yapılmış olduğudur. Daha önce sezaryen geçirdiği için sezaryen olan hastalar, ilk kez sezaryen olanlara göre artmış histerektomi (uterus çıkarılması) riski, mesane ve barsak zedelenmesi, puerperal (lohusalık) ateş ve yara yeri enfeskiyonuna maruz ka­lırlar. Ayrıca her hangi bir sebepden dolayı sezaryen olan hastalar normal vajinal yolla doğuranlara göre daha fazla uterin enfeksi­yon, cerrahi enfeksiyon, doğum sonrası ka­nama kanama, üreme sistemi ve idrar yolu enfeksiyonu, kardiyopulmoner komplikas-yon, ve tromboemboli riskine sahiptirler. Bunun dışında ağızdan besin alımı vajinal doğumlara göre daha geçtir; hastanede ya­tış süresi daha uzundur, ağrı kesici ihtiyacı daha fazladır ve özellikle anne genel anes­tezi altında sezaryen olmuş ise doğumdan hemen sonra olması gereken anne – bebek iletişimi de daha ileri saatlere kalmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir