Alanin Aminotransaminaz (ALT, SGPT)

-->

Klinik kullanımı :

Karaciğer hastalığının tanısında en fazla kullanılan testtir. Kalpte,

iskelet ve karaciğerde bulunur. AST ve viral sarılığın

başlangıcında süratle artar ve 1-2 hafta yüksek kalır. Toksik

’te ALT ve AST artar fakat LDH hepatosit nekrozu sonucu

daha büyük oranda artar.

Referans değerler :

Erkek: 10 – 40 U/L Yaşlılar: Yetişkinlerden hafif yüksek

Kadın: 10 – 35 U/L Çocuklar: Yetişkinlerin 2 katı kadar yüksek

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,017=μkat/L

İnterfere Edici ( Araya giren ) Faktörler

-Önceki intramüskuler enjeksiyonlar ALT yükselmelerine neden

olabilir.

-İlaçlar artmış ALT seviyelerine neden olur.

(örn: Asetaminofen, Allopürinol, Aminosalisilik asit (PAS), Ampisilin,

Azotiopürin, Karbamazepin, Sefalosporinler, Klordiazoepoksit,

Klorpropamid, Klofibrat, Kloksasilin, Kodein, Dikumarol,

İndometazin, İzoniazid (INH), Metotreksat, Metildopa, Nafsilin,

Nalidiksik asit, Nitrofurantoin, Oral kontraseptifler, Oksasilin,

Fenotiazinler, Fenilbutazon, Fenitoin, Prokainamid, Propoksifen,

Propranolol, Kinidin, Salisilatlar, Tetrasiklinler ve Verapamil.)

Yükseldiği durumlar

-;

*Hepatit,

*Siroz,

*Reye sendromu

*,

-,

-,

-Ciddi kas travması,

-, ,

-,

-,

-,

-,

-,

-Dehidratasyon,

-, ,

-,

-, ,

-Çin otlarının kullanımı.

Azaldığı durumlar

-Azotemi, ,

-,

-İlerlemiş kronik böbrek diyalizi,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) sizler için ayrıca Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı, aPTT ve DİK hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*