Alanin Aminotransaminaz (ALT, SGPT)

Klinik kullanımı :

Karaciğer hastalığının tanısında en fazla kullanılan testtir. Kalpte,

iskelet ve karaciğerde bulunur. AST ve ALT viral sarılığın

başlangıcında süratle artar ve 1-2 hafta yüksek kalır. Toksik

hepatit’te ALT ve AST artar fakat LDH hepatosit nekrozu sonucu

daha büyük oranda artar.

Referans değerler :

Erkek: 10 – 40 U/L Yaşlılar: Yetişkinlerden hafif yüksek

Kadın: 10 – 35 U/L Çocuklar: Yetişkinlerin 2 katı kadar yüksek

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0,017=μkat/L

İnterfere Edici ( Araya giren ) Faktörler

-Önceki intramüskuler enjeksiyonlar ALT yükselmelerine neden

olabilir.

-İlaçlar artmış ALT seviyelerine neden olur.

(örn: Asetaminofen, Allopürinol, Aminosalisilik asit (PAS), Ampisilin,

Azotiopürin, Karbamazepin, Sefalosporinler, Klordiazoepoksit,

Klorpropamid, Klofibrat, Kloksasilin, Kodein, Dikumarol,

İndometazin, İzoniazid (INH), Metotreksat, Metildopa, Nafsilin,

Nalidiksik asit, Nitrofurantoin, Oral kontraseptifler, Oksasilin,

Fenotiazinler, Fenilbutazon, Fenitoin, Prokainamid, Propoksifen,

Propranolol, Kinidin, Salisilatlar, Tetrasiklinler ve Verapamil.)

Yükseldiği durumlar

-Karaciğer hastalıkları;

*Hepatit,

*Siroz,

*Reye sendromu

*Karaciğer metastazı,

-Hepatik konjesyon,

-Alkolizm,

-Ciddi kas travması,

-Kas distrofisi, malignensi,

-Pankreatit,

-Enfeksiyoz mononükleoz,

-MI,

-Myokardit,

-Renal ve pulmoner enfarktus,

-Dehidratasyon,

-Dermatomyozit, polimyozit,

-Şok,

-Konvulsiyonlar, eklampsi,

-Çin otlarının kullanımı.

Azaldığı durumlar

-Azotemi, malnutrisyon,

-Kronik alkolik karaciğer hastalığı,

-İlerlemiş kronik böbrek diyalizi,

-Metronidazol.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar