Altıncı Hastalık (Roseola infantum)

Roseola infantum (6. hastalık) Altıncı Hastalık

 

Herpes virüs tip 6’nın neden olduğu, iyi huylu, yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe, deriden kabarık olmayan döküntü ile karakterize bir çocukluk çağı hastalığıdır. Hastalık solunum yolu salgılan ile bulaşır.

 

Yaş ve cinsiyet:

Dört yaşına kadar çocukların hemen hemen tamamı hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. En sık ilk yaşın ikinci yarısında ve ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.

 

Belirti ve bulgular:

Kuluçka süresi ortalama 9 (5-15) gündür. Yaklaşık 3 günlük ateşli bir dönemden sonra ateşin normale dönmesinden hemen sonra kızarıklık veya küçük kırmızılıklar şeklinde döküntü ortaya çıkar. Döküntü gövdeden başlar, boyun ve ekstremitelere (kol ve bacaklar) yayılabilir, 2 gün içerisinde, iz bırakmadan kaybolur. Kaşıntı yoktur. Basmakla solar. Vakaların bir kısmında ishal görülebilir.

 

Komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar):

Hastalığın en önemli komplikasyonu ateşli dönemde görülebilen febril konvulsiyon (havale)’dur (%6-15). Ensefalit, fulminan hepatit (kötü seyirli karaciğer iltihabı) ve yaygın enfeksiyon herpesvims tip 6nın nadiren neden olduğu klinik tablolardır.

 

Tanı:

Rutin tanı testleri gereksizdir. Kesin tanı gerekirse, virüs kanda tesbit edilebilir veya serolojik olarak herpes virüs tip 6 Ig M pozitifliğine, iyileşme döneminde hastalık dönemine göre herpesvims tip 6 Ig G’nin en az 4 kat artışına veya negatifken pozitif oluşuna bakılabilir. Akyuvar düzeyine bakılırsa, düşüklük bulunabilir.

 

Ayırıcı tanı:

Enfeksiyöz Mononukleoz , Febril Konvulsiyon (ateşli Havale), Eritema İnfeksiyozum (Beşinci Hastalık), Kızamık, Menenjit, Rubella, ilaç reaksiyonu.

 

Tedavi:

Özgül tedavi yoktur. Ateşli dönemde ateşin ateş düşürücüler ve ılık banyolarla düşürülmesi önerilir.

Korunma: Hastanın tecrit edilmesine (İzolasyon) gerek yoktur. Henüz etkin bir aşısı bulunmamaktadır.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz