Anjiotensin II

-->

Klinik kullanımı :

Özellikle nedeninin araştırılması sırasında renin-anjiotensin

sisteminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alımından önce hasta 30 dakika dinlendirilmeli plasma hemen

ayrılmalı ve soğuk ortamda laboratuvara iletilmelidir.

Referans değerler

20-40 pg/mL

Yükseldiği durumlar

-Hipertansiyon,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Androstenedion sizler için ayrıca Cushing sendromu, Ektopik ACTH ve Hirşutizm hakkında bilgiler verilmektedir.