Anjiotensin II

Klinik kullanımı :

Özellikle hipertansiyon nedeninin araştırılması sırasında renin-anjiotensin

sisteminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Örnek toplama özellikleri

Örnek alımından önce hasta 30 dakika dinlendirilmeli plasma hemen

ayrılmalı ve soğuk ortamda laboratuvara iletilmelidir.

Referans değerler

20-40 pg/mL

Yükseldiği durumlar

-Hipertansiyon,

-Renin salgılayan tümörler,

-Volüm yükselmesi,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Siroz.

Azaldığı durumlar

-Pirimer aldosteronizm,

-Cushing sendromu,

-ACE inhibitörleri.