Evcil Hayvanlar Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

-->

Modern toplumlarda oldu­ğu gibi ülkemizde de besleme alışkanlığı giderek artmaktadır. Pek çok in­san evinde kedi, köpek, kuş gibi hayvanla­rı beslemektedir. Uzmanlar günümüzde in­sanların stresten kurtulmak, daha mutlu olabilmek için evde hayvan beslemenin ya­rarlı olduğunu belirtmektedirler. Bunlara ek olarak evcil hayvan besleyenlerin çevre­leriyle daha uyumlu ve sağlıklı iletişim ku­rabildiklerini de eklemektedirler.

Evlerde beslenen bazı evcil hay­vanlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler;

Kedi ve köpek bakımında en önemli baş­langıç noktası aşılama ve bağırsak parazitle­rinin tedavisidir. Aşılama, bulaşması çok kolay olan ölümcül hastalıklardan korun­mada en önemli faktördür. Bu yüzden aşı­lama yapılmayan hayvanlar ve dolaylı yol­dan beraber yaşayanlar büyük risk altında­dır. Bulaşabilecek hastalıklar ölümcül ve te­davileri mümkün olamayabilir. kedi ve köpeğin hayatının ilk ev­relerinde öldürücü olabilir ve bu parazitler bizlere de bulaşabilir. Bu yüzden kedi ve köpeklerin hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren parazitlerinden arındırılması gere­kir. Parazit tedavisi ömür boyunca sürmesi gereken ve de dikkat edilmesi gereken bir tedavidir.

; hiç şüphesiz hayvanlardan geçebile­cek en tehlikeli hastalıklardan birisidir. Özellikle kedi ve köpeklerin ısırması veya tırmalaması yoluyla bulaşmaktadır. Aşı yap­tırmak kuduzdan korunmada alınabilecek en önemli önlemlerden birisidir. Evcil hayvanlardan geçebilecek hastalıklar özellikle hamile kadınları ve bebekleri etki­lemektedir.

Kedilerden geçebilen adın­daki hastalık hamilelerde düşüklere neden olabileceği gibi bebeğin beyninde de bazı hasarlara yol açabilmektedir. Bu parazit ke­diye bir zarar vermez. Kedinin vücudunda üreyen parazitler dışkı ile dışarı atılır. Te­mas edilmesi halinde bulaşmaktadır. Bu hastalığı önlemek için aşılarının düzenli ya­pılmış olması önemlidir ve kedinin dışkısı­nı yaptığı kum düzenli değiştirilmelidir.

Kuşlar evde beslemek için en fazla tercih edilen hayvanlardır. Önemli bir rahatsızlığa sebebiyet veren hastalık taşımazlar. Sadece grip benzeri etkiler yapan bir hastalığa ne­den olabilir. Kafeslerin temiz tutulması ve bakım sırasında eldiven kullanılması bu hastalığın önlenmesinde yararlı olmakta­dır.

Sürüngenler de son zamanlarda beslenme­ye başlanan hayvanlardandır. Özellikle iguana tercih edilmekte olup bu canlının bulaştırabileceği en önemli hastalık

Salmonella adı verilen bir bakteri yoluyla insanla­ra geçmektedir. Bu hastalık kendini ishal, bulantı gibi belirtilerle göstermekte olup çoğu zaman basit önlemler ile tedavi edile­bilen besin zehirlenmelerine neden olmak­tadır. Yaşlılar, beş yaşından küçük çocuk­lar ve hamile kadınlar ise bu hastalık açısın­dan yüksek risk grubunda bulunur. Hamile kadınlarda düşüklere neden olabilir. Bu yüzden hamile kadınların bu tür sürüngen­ler ile temas etmemesi uygun olur.

Tüm bu hastalıkların yanı sıra her türlü hayvan ve bunların tüyü alerjik yakınmala­ra neden olabilir (, , ). Evcil hayvanların tüy ve deri döküntüleri sıklıkla alerji nedenidir. Özellikle bebeklerin cildi hassas olduğun­dan bebekle bu hayvanların yakın olmama­sı gerekir. Bazen bu hayvanların salyası ve dışkıları da alerjenik olabilmektedir. Özel­likle tüylü hayvanlardan doğan solunum yolları alerjisi evinde hayvan besleyenlerin dikkat etmesi gereken konulardandır. Bu yüzden beslenen hayvanların gerekli te­mizliğinin düzenli yapılması bu etkileri azaltmak için gerekli olmaktadır. Sonuç olarak; beslenen hayvanın temizliği­ne, barındığı ortamın (kafes gibi) temizliği­ne, temizliği yaparken eldiven kullanılması­na, aşılarının eksiksiz olmasına, ilk dönem­lerinden itibaren parazitlerinden arındırıl­masına; evlerinde hamile, bebek veya aler­jik kişiler bulunuyorsa beslemek için seçi­len hayvanın türüne dikkat edilmelidir.

Bir önceki sağlık makalemiz El Yıkama sizler için ayrıca el - yüz temizliği, el temizliği ve El yıkama hakkında bilgiler verilmektedir.