Faktör V (Labil Faktör, AC Globulin, Plazma Akseleratör Globulin, Proakselerin)

Klinik kullanımı :

Aktivasyonu trombin tarafından gerçekleştirilir. İnaktivasyonu ise

aktive protein C tarafından sağlanır. Faktör V eksikliği otozomal

resesif geçiş gösterir. Kanama şikayetleri yalnızca homozigot

bireylerde görülür. Heterozigotlar asemptomatiktir. Kalıtsal faktör V

yetersizliği olan hastalarda (parahemofili), anormal kanamalar

gözlenir. Ekimozlar, burun kanamaları, menorajii, travma, cerrahi

müdahale veya diş çekimini takip eden anormal kanamalar görülür.

Örnek saklama özellikleri

Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen

ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Referans değerler

Normal aktivitesinin %50-150’si

Yükseldiği durumlar

-Gebelik

Azaldığı durumlar

-Akut karaciğer yetmezliğinde azalmış sentez,

-DIC’ te ise artmış tüketime bağlı olarak faktör V düşük bulunur.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar