Kompleman C4 (C4)

Klinik kullanımı :

Kompleman sistemi immun savunma sisteminin başlıca bölümünü

oluşturur.Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki

klasik yolda yer alır.

Referans değerler

Yetişkin : 20-50 mg/dL veya 0.20- 0.50 g/L (SI unit)

Serum Kord: 7-23 mg/dL

Prematüre : 7-23 mg/dL

0-7 gün : 7-25 mg/dL

7 gün-3 ay : 7-30 mg/dL

4 ay-1 yaş : 8-42 mg/dL

2-12 yaş : 15-42 mg/dL

>12 yaş : 15-50 mg/dL

Yükseldiği durumlar

Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artabilir.

Azaldığı durumlar

-SLE,

-Akut glomerülonefrit,

-Kronik hepatit,

-Otoimmün hastalıklar,

-Herediter anjioödem,

-Protein kaybedilen hastalıklar,

-Konjenital eksiklik.

Bunları da Okuyun ...!

  1. Kompleman C3 (Serum) ...
  2. Kompleman Komponent C1q (C1q) ...
  3. Romatoid Faktör (RF) ...
  4. Anti ds-DNA (Çift Zincirli DNA Antikoru) ...
  5. Bakır (Cu) ...
Creative Commons Lisansı
Bu çalışma CC Lisansı ile lisanslanmıştır.