Luteinizan Hormon (LH, Lutropin)

-->

Klinik kullanımı :

Hipotalamik-hipofizer-gonadal aksın değerlendirilmesinde kullanılır.

Serum gonadotropin seviyelerinin ölçülmesi; primer gonadal

yetersizlik ile gonadal stimülasyon eksikliğinin ayrımında kullanılır.

Hipofiz hastalıkları tarafından ilk önce etkilenen growth hormon ve

LH dır. LH’ın serum analizi kadındaki infertilitenin saptanmasında ve

tedavisinde çok faydalıdır.

Referans değerler (mIU/ml)

Erkek

Kadın

<2 yaş :0,7-2,7

<2 yaş :<0,57

<6 yaş :<0,57

<6 yaş :<0,57

<11 yaş :<0,57

<11 yaş :<0,57

<21 yaş :0,7-7,4

<21 yaş :0,7-12,6

<71 yaş :1,5-9,3

Luteal: 0,1 – 14,7

>71 yaş :3,1-34,6

Follikuler: 1,1 – 11,6

Menopoz: 11,3 – 39,8

İnterfere edici faktörler

-HCG üreten tümörlü ve hipotiroidili hastalar, yanlış olarak yüksek

LH seviyesi gösterirler,

-Bazı ilaçlar LH seviyesini arttırırlar: Antikonvülzanlar, klomifen,

naloksan ve spironolakton

-Bazı ilaçlar LH seviyesini azaltırlar: Östrojenler, progesteronlar,

testesteron, digoxin, oral kontraseptifler ve fenotiyazinler.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-,

- (Klinefelter sendromu),

- (Turner sendromu),

-,

-Tüm .

Azaldığı durumlar

-,

-,

-Primer hipofizer veya ,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz Lupus Erythematosus Hücre Testi (LE Hücresi) sizler için ayrıca Konnektif doku hastalıkları, lupoid hepatit ve Romatoid Artrit hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*