Luteinizan Hormon (LH, Lutropin)

Klinik kullanımı :

Hipotalamik-hipofizer-gonadal aksın değerlendirilmesinde kullanılır.

Serum gonadotropin seviyelerinin ölçülmesi; primer gonadal

yetersizlik ile gonadal stimülasyon eksikliğinin ayrımında kullanılır.

Hipofiz hastalıkları tarafından ilk önce etkilenen growth hormon ve

LH dır. LH’ın serum analizi kadındaki infertilitenin saptanmasında ve

tedavisinde çok faydalıdır.

Referans değerler (mIU/ml)

Erkek

Kadın

<2 yaş :0,7-2,7

<2 yaş :<0,57

<6 yaş :<0,57

<6 yaş :<0,57

<11 yaş :<0,57

<11 yaş :<0,57

<21 yaş :0,7-7,4

<21 yaş :0,7-12,6

<71 yaş :1,5-9,3

Luteal: 0,1 – 14,7

>71 yaş :3,1-34,6

Follikuler: 1,1 – 11,6

Menopoz: 11,3 – 39,8

İnterfere edici faktörler

-HCG üreten tümörlü ve hipotiroidili hastalar, yanlış olarak yüksek

LH seviyesi gösterirler,

-Bazı ilaçlar LH seviyesini arttırırlar: Antikonvülzanlar, klomifen,

naloksan ve spironolakton

-Bazı ilaçlar LH seviyesini azaltırlar: Östrojenler, progesteronlar,

testesteron, digoxin, oral kontraseptifler ve fenotiyazinler.

Yükseldiği durumlar

-Menapoz,

-Kastrasyon,

-Anorşi,

-Hipogonadizm,

-Gecikmiş Puberte,

-Hipofizer Adenoma,

-Testiküler Disgenezis (Klinefelter sendromu),

-Ovarian Disgenezis (Turner sendromu),

-Polikistik Overler,

-Tüm Testiküler Feminizasyon Sendromu.

Azaldığı durumlar

-Stress,

-Anoreksiya nevrosa,

-Primer hipofizer veya hipotalamik yetersizlik,

-Malnutrisyon.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz