Oksalat (İdrar)

-->

Klinik kullanımı :

Glyoxalate ve gliserat metabolizmasının son ürünüdür. Suda

çözünmez ve bu nedenlede böbrek taşı oluşumuna neden olur. Et, C

vitamini ve oxalat içeren yiyecekler birikimine neden olabilir.

Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek taşlarının tedavi

moniterizasyonunda kullanılabilir.

Örnek toplama özellikleri

24 saatlik idrar 20 ml 6N HCL içeren kaba toplanmalıdır. Metal

kapaklı toplayıcılar kullanılmamalıdır. Örneğin pH sı 2 ile 3 arasında

tutulmalıdır. Gerekirse toplama işi bittikten sonra 6N HCL

kullanılarak pH ayarlanmalıdır. (6N HCL), HCL belirli volümdeki su

ile dilüe edilerek hazırlanır. Nitrik veya borik asit koruyucu olarak

kullanılmamalıdır. Askorbik asit (2 g/gün) görünen oksalat

değerlerini artırabilir. Metal içerikli kaplar idrar toplamak için uygun

değildir. Spot idrar için ise toplama işlemi bittikten sonra koruyucu

olarak 6N HCL eklenmelidir. (her 100ml idrar için 2 ml asit

eklenmelidir.) Hasta son 24 saat içinde C (Askorbik Asit) vitamini almamış olmalıdır.

Referans değerler

24 saatlik idrar (mg/mg krea.)

<6 ay : <0,3

6 ay- 4 yaş : <0,15

> 5 yaş : <0,1

Spot idrar (mg/dL) 0-1,9

İnterfere edici faktörler

-Askorbik asit (> 2 gram/gün) oxalat değerini artırır.

Yükseldiği durumlar

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı durumlar

-.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:idrarda oxalat,yer yer ca oxalat nedir