Paratiroid Hormon (PTH)

-->

Klinik kullanımı :

PTH, hipokalsemiye cevap olarak paratroid bezi tarafından salınır.

Başlıca görevi serum total Ca seviyesini 8.9-10.1 mg/dL arasında

tutmaktır. Hiperparatroidizm tanısı için yararlıdır.

yapan non-paratroid formlarından ayrılmasında da kullanılır. PTH

ölçümleri ile eş zamanlı olarak serum kalsiyum ölçümleride

yapılmalıdır. Birçok laboratuvar PTH/Kalsiyum nomogramları

geliştirmiştir. İntact PTH (1-84) süratle N-terminal (35-84) peptid

parçasına ayrılır. N terminal biyolojik olarak aktiftir. (Yarı ömrü <5

Dakika ). Halbuki C-terminal biyolojik olarak inaktiftir fakat yarıömrü

uzundur (25-30 dakika). Dolaşımda intact PTH’ın 10 katı

konsantrasyonda bulunur. N-terminal çok düşük seviyededir. Bir çok

test yöntemi N-terminal orta bölgesi (44-68) ve C terminal PTH RIA

ile ölçülmektedir.

PTH-C (parathormon; C Terminal); PTH nun kendisi ve C-Terminal

fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder ve

hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal ve

hiperparatroidisi olan hastalarda C-Terminal fragmanı

predominantdır. Hiperparatroidi tanısında sensitivitesi %85,

spesifitesi %95’dir. Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda CTerminal

ile paratiroid bezin fonksiyonlarını değerlendirmek zordur.

PTH-intakt; (1-84) sadece biyolojik olarak intakt olan PTH

molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı

hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum

tarafından regüle edilmektedir.

Örnek toplama özellikleri

Sabah saat 10:00 dan önce alınmalıdır. Örnek soğukta

gönderilmelidir. Örnek bir saatten fazla oda sıcaklığında

bekletilmemelidir.

Referans değerler

İntakt (tüm) : 10 – 65 pg/mL

N-terminal : 8-24 pg/mL

C-terminal : 50-330 pg/mL

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=ng/L

İnterfere edici faktörler:

-Son zamanlardaki radioizotop injeksiyonu bu testi interfere eder.

-Bazı ilaçlar arttırır : Antikonvülsanlar, steroidler, isoniazid, lityum ve

rifampin.

-Bazı ilaçlar azaltır: Simetidin ve propanolol

Yükseldiği Durumlar

-Paratiroid bezinin adenomasına veya karsinomasına sekonder

hiperparatiroidizm,

- ),

-.

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-,

-.

Azaldığı Durumlar

-,

-Hiperkalsemi,

-Metastatik kemik tümörleri,

-,

-,

-,

-Süt-Alkali sendromu,

-,

-,

-.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*