Porfirinler ve Porfobilinojenler (İdrar)

-->

Klinik kullanımı :

Porfirialarının tanısında ve tipinin belirlenmesinde kullanılır. Özellikle

kutanöz fotosensitivitenin olduğu porfirialarda idrar porfirinleri

değerlidir. Akut nörolojik porfiriyaların ()

doğrulamasında kullanılır. Bu hallerde Porfobilinojen deaminaz

konsantrasyonunun ölçümünün yeterliliği sınırlıdır. Bu ölçüm eski

Watson schwartz testine göre üstündür. HPLC yöntemi ile idrardaki

tüm porfirin türevleri ve izomerleri kantitatif olarak

saptanabilmektedir.

Örnek toplama özellikleri

Toplama esnasında buzdolabında muhafaza edilmelidir. Örnek folyo

ile sarılı olarak muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır. 6N HCL üzerine

ışıktan koruyarak toplanmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Referans değerler

Spot kantitatif: <1,5μmol/mmmol krea.

Tarama : negatif

24 saatlik idrar;

Erkek (mcg/24 saat)

Kadın (mcg/24 saat)

Total porfirinler

8-149

3-78

Uroporfirin

4-46

3-22

Koproporfirin

<96

<60

Porfobilinojen : 0-2 mg/24 saat veya 0-8,8 μmol/gün (SI unit)

İnterfere edici faktörler

-Bazı ilaçlar test sonuçlarını değiştirir (Aminosalisilik asit,

barbitüratlar, kloralhidrat, klorpropamid, etilalkol, griseofulvin,

morfin, oral kontraseptifler, prokain, sulfanamidler),

-Test yapılmadan 2 hafta önce ilaçlar doktor kontrolünde

bırakılmalıdır,

-En azından test öncesi 2 hafta alkol alınmamalıdır.

Yükseldiği durumlar

-,

-;

*,

*,

*,

*,

*Hemolitik ve ,

*,

*,

*,

*,

*.

Bir önceki sağlık makalemiz İlaç Zehirlenmeleri sizler için ayrıca Amanita muscaria, Amanita phalloides ve belirti ve bulgular hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:porfobilinojen nedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*