Tiroglobulin (Tg)

Klinik kullanımı :

Tiroid bezi tarafından sentez edilen bir glikoproteindir.Tiroid

foliküllerine özgüldür. Tiroid kanserlerinde ve tiroiditte kandaki

seviyesi artar. Bu yüzden tiroid kanserli hastaların takibinde

kullanılır. Papiller, Folliküler, Hurthle hücreli karsinomalı hastaların

postoperatif takibinde, Hipertiroidizmin endojen nedenlerini eksojen

tiroid hormonu alımından (iatrojenik veya factitious) ayırt etmede,

Hipotiroidili çocuklarda herhangi bir fonksiyonel tiroid dokusu

bulunup bulunmadığını saptamada kullanılır.

Referans değerler

< 55 ng/mL

İnterfere edici faktörler

-Atiroidik hastada tiroglobulin değerleri > 5 ng/ml’den yüksekse

genel olarak tümörün yeniden oluşumu ile karekterizedir.

-I131 scan ile gösterilebilen küçük tiroidal kalıntılı hastalarda TG

yükselmeyebilir.

Yükseldiği durumlar

-Folliküler ve papiller tiroid karsinomları,

-Hipertiroidizm,

-Graves hastalığı,

-Toksik nodüler guatr,

-Tiroidit (subakut ve lenfositik [hashimato]) tiroglobulin düzeyi

artar.

Bu hastalarda tedavi ile tiroglobulin düzeyi düşerken, metastaz

oluşumu ile yine artış gösterir. Hem iyi huylu tiroid nodülleri hem de

malign tiroid kanserleri serum Tiroglobulin artışına neden olurlar.