Doğum Lekeleri Nasıl Gider?

Doğum Lekeleri Nasıl Gider?

Doğum Lekeleri Nelerdir, Çeşitleri

Doğum lekeleri, bebek doğduğunda veya doğduktan birkaç hafta sonra fark edilen lekelerdir. Birçok deri le­kesi endişe gerektirmez ve bebek büyü­dükçe zamanla kendiliğinden kaybolur. Ancak bazı doğum lekeleri bebeğin yaşamı boyunca kalabilir. En sık görülen doğum le­kesi somon lekesidir. Bunun dışında hemanjiyom, portwine stain (şarap lekesi), ve mongol lekesi de diğer doğum lekeleri arasında  sayılabilir.

Hemanjiyom

Hemanjiyom, halk arasında çilek lekesi olarak ta bilinir.

Yaş

Hayatın ilk  1 -4 haftasında ortaya çı­kıp, 9-10 yaşlarında tamamıyla geriler. Cinsiyet: Kızlarda erkeklere göre 3 kat da­ha sık görülür.

Risk Faktörleri

Zamanından önce doğan bebeklerde, ikizlerde daha sıktır.

Belirti ve Bulgular

Hemanjiyomlar deride kan damarlarının artışına bağlı ortaya çıkan oluşumlardır. Görünümleri bu oluşumların derideki derinliğine göre deği­şiklik gösterir. Yüzeysel olanlar, parlak kır­mızı ve yüzeyi pürüzlü şekilde görünürken derin olanlar daha çok yüzeyi düzgün, ma­vi mor renkli olurlar, hekim tarafından de­ğerlendirilerek gerekli araştırmalar yapıl­dıktan sonra mümkün olduğunca erken te­davi edilmelidir.

En sık kullanılan tedaviler ağızdan alınan veya hemanjiyom içine enjekte edilen kortikosteroidlerdir. Diğer te­davi yöntemleri arasında lazer tedavisi ve nadir olarak cerrahi yer alır. Seçilecek teda­vi yöntemi hemanjiyomun yerleştiği bölge­ye, yaşa ve görünüme göre değişir. Ancak mutlaka bir hekim tarafından değerlendiril­dikten sonra tedavi gerekip gerekmediğine karar verilmelidir.

Seyir

Hemanjiyomlar tipik olarak ilk 1 ile 8 ay arası büyür ve çoğunlukla 1 ile 3 yaşlar arası gerilemeye başlar. Yaklaşık olarak %50’si 5 yaşında, %90’ı da 9 yaşında tama­mıyla kaybolur.

Mongol Lekesi

Yaş

Doğumda saptanır.

Cinsiyet

Kız ve erkekte eşit sıklıkta görü­lür.

Risk Faktörleri

Koyu tenli bebeklerde da­ha sıktır.

Belirti ve Bulgular

Mongol lekesi, bebe­ğin kalçaları, kuyruk sokumu ve bel kıs­mında görülen, mavi-mor renk değişikliğini ifade eder. Anne babalan ilk görüşte kor­kutmakla beraber, sık görülen masum bir doğum lekesidir.

Tanı

Tanı klinik ile konulur.

Tedavi

Tedavi gerektirmez.

Bebeklik döneminin sonlarına doğru genellikle solar ve 4 yaşından önce kaybo­lur. Nadiren erişkin dönemde de sürebilir.

Somon Lekesi

Salmon patch, leylek ısırığı, karanfil lekesi olarak da bilinir.

Yaş

Doğumda saptanır.

Cinsiyet

Kız ve erkekte eşit oranda görü­lür.

Risk Faktörleri

Bilinen bir risk faktörü bu­lunmamaktadır.

Belirti ve Bulgular

Yeni doğmuş normal bebeklerin %30 ile 50’sinde görülen kü­çük, açık pembe, kırmızı lekelerdir. Sıklık­la göz kapaklarında, alında, üst dudakta, kaşlar arasında ve boynun arka tarafında or­taya çıkan somon lekeleri, en çok ensede görülürler. Ağlama veya ısı değişikliği İle daha belirginleşebilirler.

Tanı

Tanı klinik ile konulur.

Tedavi

Yüzdeki lezyonların %95’i tama­men ortadan kaybolduğundan bu doğum izleri tedavi gerektirmezler. Fakat ensede yerleşenler kalıcıdır.

Seyir

Yaşamın ilk iki yılında gittikçe silikleşir ve çocuk kendini zorladığı, bağırdı­ğı, ıkındığı zamanlar dışında belirgin değil­lerdir.

Şarap Lekesi

Portwine stain, nevüs flammeus olarak da bilinir.

Yaş

Doğumda saptanır ve hayat boyunca devam eder

Cinsiyet

Her iki cinsiyette eşit sıklıkta gö­rülür.

Risk Faktörleri

Bilinen bir risk faktörü bu­lunmamaktadır.

Belirti ve Bulgular

Halk arasında gül leke­si olarak bilinen şarap lekesi, derideki da­marlarda genişlemeye bağlı ortaya çıkan bir doğum lekesidir. Mora çalan bu doğum izleri vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ancak en sık yüz bölgesine yerle­şim gösterir. Çocuk büyüdükçe, o da oran­tılı olarak büyür. Ani büyüme veya kendili­ğinden gerileme gözlenmez. Klinik olarak keskin sınırlı, kırmızı mor renkli leke şek­linde görülür. Genellikle kozmetik görü­nüm dışında sorun yaratmayan şarap leke­si, yüze yerleştiğinde çok nadir olarak göz ve nörolojik (sinir sistemi) problemlere yol açabilir. Bu durum Sturge Weber Sendromu olarak adlandırılır. Ender olarak bu lezyonlar alttaki yumuşak doku veya kemiğin aşırı büyümesiyle birliktelik gösterebilir ve bu da Klippel Treunanay Sendromu olarak bilinir.

Tanı

Şarap lekesinin tanısı klinik görünüm ile konulabilmektedir. Ancak eşlik eden di­ğer hastalıklar açısından bilgisayarlı tomog­rafi (BT) ve manyetik rezonans görüntüle­me (MRG) gibi radyolojik yöntemlere baş­vurmak gerekebilir.

Tedavi

Suya dayanıklı kozmetik kremlerle kapatılabilirler. Bunun Standard başarı oranları kişiden kişiye göre değişen lazer de bir tedavi seçeneğidir.

Seyir

Şarap lekesinin zamanla rengi koyulaşabilir ve kalınlaşarak deriden kabarık bir hal alabilir. Kalıcı olduğu için kendiliğin­den gerileme göstermez.

2 yorum

  1. mustafa berber

    bir sorum olucak 18 yasında bır tanıdığımızın yüzünde doğum lekesı var ve yuzunnde yaygın acaba bu ameliyatla duzelirmi cok çaresiz kaldık hıc dışarı çıkmıyor ve aşırı derecede psıkolojısı bozuk amelıyatla tamamen gecermi cevaplarsanız cok sevinicem

  2. ahmet

    Güzel makale olmuş teşekkürler benim sitemden daha iyisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir