Fruktozamin

Klinik kullanımı :

Glikolize proteinler (glikolize albumin ve fruktozamin)’dir. Formazan

oluşumuna dayanan bu kolorimetrik yöntemde glikolize albuminde

renk oluşumuna katkıda bulunur. Bu yüzden nonspesifik bir testtir.

Son 2-3 hafta içindeki ortalama glukoz konsantrasyonunu gösterir.

Glikozile olmuş protein miktarını gösterdiğinden serum total protein

seviyesindeki değişiklikler fruktozamin değerini etkileyebilir.

Örnek toplama özellikleri

Örnek toplanmasından son 24 saat içerisinde askorbik asit kullanılmamalıdır.

Referans değerler

<15 yaş: 165-229 μmol/L

>15 yaş: 205-285 μmol/L

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir