HIV Antikor Testleri (HIV-1/HIV-2 Antikoru,T-Lenfotropik Virüs, TipIII (HTLV-III))

Klinik kullanımı :

AIDS’e neden olan HIV virüsünün tespitinde kullanılır. İki tip HIV

virüsü vardır; Tip I ve Tip II. Tip I çoğunlukla Amerika Birleşik

Devletleri ve Batı Avrupa’da, Tip II ise Batı Afrika ülkelerinde

yaygındır. HIV ile karşılaştıktan 6-12. haftadan önce pozitifliği

saptanamaz. Genellikle 6-12. aydan sonra pozitifleşir. AIDS

geliştikten sonra, hastalığın son evrelerinde antikor seviyesi,

saptanabilir düzeyin altına düşebilir. Negatif ve Pozitif sonuçlar

dikkatlice değerlendirilmelidir. Pozitif sonuçlar Western Blot ve PCR

ile doğrulanmalıdır.

Referans değerler

Negatif

İnterfere edici faktörler

-Otoimmün hastalıklar, Lenfoproliferatif hastalıklar, Lösemi,

Lenfoma, Sfiliz ve alkolizm yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

-Yanlış negatif sonuçlar AIDS’in erken inkübasyon devresi ile

AIDS’in son devresinde görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir