Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD)

Ventriküler Septal Defekt (VSD) Nedir?

Ventriküler septum defektleri; VSD’ler zamanında doğan bebeklerin 1000 de 1,5 3,5 unda görülür. Siyanotik (morluk) olmayan doğuştan kalp hastalıklarının %15-20’sine eşlik eder.

Belirti ve Bulgular

Küçük VSD’li hastalar bulgu vermezler. Büyüme ve gelişme nor­maldir. Orta ve büyük çaplı delik olan süt çocuklarında büyüme ve gelişme geriliği, egzersiz toleransında azalma, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve kalp yetmezliği görülür. Pulmoner hipertansiyon derecesi ilgili olarak siyanoz (morarma) ve aktivite azalması beklenir.

Tanı

Ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve anjiografi İle konulur.

Tedavi

1.Tıbbi: Varsa kalp yetmezliği tedavisi ve yüksek kalorili formulalarla sık beslenme önerilir. Pulmoner hipertansiyon yoksa eg­zersiz kısıtlaması gerekmez. İyi bir diş bakı­mı ve enfektif endokarditten korunma te­davisi önerilir.

Katater yolu ile (ameliyatsız) kapatılma: Seçilmiş musküler (etrafı adale ile çevrili) deliği olan vakaların kateter yolu ile kapa­tılmaları mümkündür.

2. Cerrahi tedavi: Geniş VSD’li kalp yetmez­liği olan süt çocukları kalp yetmezliği teda­visine cevap vermez ve büyüme geriliği dü­zelmez ise, delik 6 ay içinde kapatılmalıdır. Belirgin sol-sağ şantlı bir yaş üzeri hastalar, pulmoner arter basıncına bakılmaksızın kapatılmalıdır. Pulmoner hipertansiyonlu fa­kat kalp yetmezliği ve büyüme geriliği ol­mayan süt çocuklarına 6-12 ayları arasında kateterizasyon yapılmalı, sonra cerrahi dü­zeltmeye verilmelidir. Daha büyük süt ço­cuklarına mümkün olduğu kadar erken cerrahi yapılmalıdır.

Küçük VSD’li vakalar kapatılmazlar. Sağ-Sol hakim olan pulmoner damar hastalığı olan vakalarda cerrahi tedavi yapılmamalı­dır.

Seyir

İlk 6 ay içinde küçük VSD’lerin %30-40’ı kendiliğinden kapanır, bir kısmı yaşla küçülür, yerleşim bölgelerinden dolayı ba­zıları küçülmez ve kapanmazlar. Geniş VSD’li süt çocuklannda kalp yetmezliği gö­rülür. Gene bu hastalarda 6-12 aylar arasın­da pulmoner damar hastalığı gelişebilir. Enfektif endokardit (kalp iltihabı) gelişme riski vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir