Katekolaminler (Epinefrin, Norepinefrin, Dopamin) (İdrar)

Klinik kullanımı :

24 saatlik idrarda VMA ve katekolamin testi başlıca

feokromasitomaya sekonder hipertansiyonun tanısı için kullanılır. Bu

test aynı zamanda nöroblastomaların ve nadir adrenal tümörlerin

tanısında kullanılır. Feokromasitoma bir adrenal tümördür. Anormal

veya devamlı hipertansiyona neden olurlar. Dopamin ise, epinefrin

ve norepinefrinin ön maddesidir. Metanefrin ve normetanefrin,

epinefrin ve norepinefrinin katabolitleridir. Egzersiz, stres, sigara

kullanımı ve ağrı idrarla atılan katekolamin düzeyini arttırır.

Katekolamin atılımı geceleri en düşük düzeyde bulunur. Ayrıca

menstrüel siklusun luteal fazında epinefrin ve norepinefrin atılımı

artarken, ovulatuar periyotta en alt seviyeye iner. Akut hipertansif

atağın değerlendirilmesi için atak sırasında alınacak olan idrarda

ölçüm yapılması tercih edilir.

Hastanın hazırlanışı

Mümkünse 1 hafta öncesinden başlanarak kullanılan tüm ilaçlar

kesilmelidir.

Referans değerler

Sayfa ‘ de bildirilmiştir.

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar katekolamin seviyesini artırırlar

[örn.: Etil alkol, aminofilin, kafein, kloral hidrat,

klonidin(kronik tedavi), kontrast madde (iyod içeren),

disulfram, epinefrin, eritromisin, insülin, methenamin,

metildopa, nikotinik asit (büyük doz), nitrogliserin, kinidin,

riboflavin ve tetrasiklinler.]

-İlaçlar katekolamin seviyesini azaltırlar (Guanetidin, rezerpin ve

salisilatlar)

Yükseldiği durumlar

-Feokromasitoma,

-Nöroblastomalar,

-Ganglionöromalar,

-Ciddi stresler,

-Ağır egzersiz,

-Akut anksiyete.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir