Rubella Antikorları (Ig G)

Klinik kullanımı

Aşı durumunu saptamak için rubella virusuna karşı gelişen IgG antikorlarını kantitatif ölçmek için kullanılır.

Primer postnatal rubella enfeksiyonu orta seyirli makulapapular raş, ateş ve lenfadenopati ile karakterize kendi kendine iyileşen bir hastalıktır. İnutero enfeksiyonlar özellikle hamileliğin ilk 4 ayı esnasında gelişirse fetüse ciddi zarar verebilir.

Referans değerler

< 10 IU / ml Immun değil

≥ 10 IU / ml Immun değil

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir