Rubella Antikorları (Ig G)

Klinik kullanımı :

Aşı durumunu saptamak için rubella virusuna karşı gelişen IgG

antikorlarını kantitatif ölçmek için kullanılır. Primer postnatal rubella

enfeksiyonu orta seyirli makulapapular raş, ateş ve lenfadenopati ile

karakterize kendi kendine iyileşen bir hastalıktır. İnutero

enfeksiyonlar özellikle hamileliğin ilk 4 ayı esnasında gelişirse fetüse

ciddi zarar verebilir.

Referans değerler

< 10 IU / ml Immun değil

10 IU / ml Immun değil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir