Su Çiçeği Belirtileri

Su Çiçeği Belirtileri

Su çiçeği (varisella), herhangi bir yaşta ortaya çıkabilirse de daha çok çocukluk çağında görülen bir bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığın tipik özellikleri ateşle seyretmesi ve deride kaşıntılı ve daha sonra içi saydam su ile dolu kesecikler haline gelen olan kabartılardır. Daha çok kış ve bahar aylarında görülür.

Etken

Suçiçeği virusu (varicella-zoster virüsü) herpes ailesinden zarflı bir DNA virüsüdür.

Bulaştırıcılık

Hastalık duyarlı kişilere, solunum yolu ve yakın temasla bulaşır. Ev içi temasta bulaşma riski çok yüksektir. Döküntülerin hepsi kabuklanana kadar (yaklaşık 4-5 gün) ya da döküntüler başlamadan 1-2 gün önce de bulaşıtırıcılığı vardır.

Belirti ve Bulgular

Suçiçeğinin kuluçka süresi 10-21 (ortalama 14-16) gündür. Hastalık ateş, halsizlik ve döküntü ile başlar. Döküntü gruplar halinde daha çok gövde, kafa derisi, yüz ve ekstremitelerde görülür.

Döküntünün en karakteristik özelliği lezyonların birbirinden farklı evrelerde olmasıdır. Bu lezyonların 4-5 gün içinde kabuklanır ve komplikasyon gelişmediyse iz bırakmadan iyileşir. Aynı zamanda ağız içinde de ülsere lezyonlar görülebilir.

Diğer şikayetler baş ağrısı, halsizlik ve iştahsızlıktır. Lezyonların sayısı çocuktan çocuğa değişirken, 10-1500 adet lezyon görülebilmektedir.

İstenmeyen Yan Etkiler

Suçiçeğinin komplikasyonlan sık olmamaktadır. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar özellikle suçiçeği lezyonlarının kaşınmasına bağlı gelişir ve yüzeyel enfeksiyonlardan daha ciddi ve ağır seyreden deri enfeksiyonlarına kadar değişen bir duruma sahiptir.

Suçiçeği nadiren de olsa sinir sistemini tutar ve yürüyüş bozukluğu, kusma gibi belirtileri olan akut serebellar (beyincik) ataksi ve ateş, başağrısı, kasılma, koma ve paralizi ile giden ensefalit görülebilir. Ayrıca sağlıklı çocukta nadir olsa da öksürük, ateş, hızlı soluk alıp verme, göğüs ağrısı ve siyanoz gibi belirtileri olan suçiçeği pmönonisi de hayatı tehdit edici bir komplikasyondur.

Reye sendromu

Su çiçeği geçiren bireylerde özellikle hastalık sırasında aspirin kullanılmasını takiben karaciğer yükselme ve karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi bir komplikasyondur. Bu nedenle suçiçeği geçiren hastalara asla aspirin ve türevleri verilmemelidir.

Tanı

Su çiçeği tanısı çoğu kez klinik olarak konulabilir. Tanının doğrulanması serolojik testler ile olur.

Korunma

Hasta çocuk döküntünün görülmesinden itibaren bir hafta süreyle ya da kesecikler kuruyup kabuklanıncaya kadar bu hastalığı geçirmemiş çocuklardan ve yenidoğanlardan, gebelerden ve bağışıklık sistemini zayıf kişilerden uzak tutulmalıdır. Ancak kabukların dökülmesini beklemeye gerek yoktur. Suçiçeği aşısı bir yaşından büyük çocuklara uygulanmaktadır. Gebelerde kesinlikle uygulanamaz.

Tedavi

Su çiçeği sağlıklı bireylerde kendiliğinden düzelmektedir. Yüksek ateş için parasetamol verilmektedir, aspirin ise kesinlikle verilmemelidir. Oral antihistaminikler ise kaşıntı için kullanılmaktadır. Sekonder enfeksiyonların engellenmesi için tırnaklar kısa ve temiz tutulmalıdır. Antiviral bir ilaç olan Asiklovir spesifik tedavide kullanılmaktadır ve sadece doktorun önerdiği durumlarda kullanılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir